به اعتلای کشورمان معتقدیم

مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در جامعه

   نویسنده: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

     زنان در سراسر جهان همچنان حین کار با موانعی ناامید کننده مواجه هستند که ریشه در قوانین و عرف جوامع مختلف دارد. هرچند که این امر یک معضل جهانی است، اما چگونگی و جزئیات آن در کشورهای مختلف متفاوت است. طبق تحقیقات شبکه جهانی مدیریت پیشرفته، نقش زنان در سطوح بالای مدیریتی در سراسر جهان کمرنگ است که  این امر را ناشی از فرهنگ گسترده مردسالاری ارزیابی کرده اند. متأسفانه، برخی از قوانین بر پایه تبعیض های جنسیتی هستند که این امر فعالیت های سیاسی و اقتصادی زنان را در جامعه بسیار محدود کرده است. به طور سنتی، زنان عمدتاً مشغول به خانه داری و پرورش کودکان هستند. طبق این تفکر مردان مسئول خانواده و زنان مراقب خانواده هستند. اگر این تفکر به طور همه جانبه صحیح بود، زنان صاحب قدرت در جهان دچار مشکلات عدیده ای در ارتباط با خانواده خود می شدند که شواهد خلاف آن را نشان می دهند. باید بدانیم که نگرش های سنتی گاهاً باور ما می شوند و همین باورها رفتارها و انتظارات ما را در جامعه شکل میدهند. زمانی که تصور کنیم زنان نمی توانند مدیریت کنند، ذهن ما به دنبال نمونه هایی می گردد که باور خودش را تصدیق کند، در حالیکه ما شاهد زنانی موفق در همه عرصه ها هستیم. واقعیت این است که در برخی از سازمانها تعداد کمی زن در سطوح بالا فعالیت می کنند و حتی به ندرت به سطح هیئت مدیره می رسند. اغلب برای توجیه این امر گفته می شود که بانوان خود علاقه ای برای فعالیت بیشتر ندارند که صرفاً بهانه ای بیش نیست. متأسفانه، تعدادی از سازمان ها هنگام استخدام نیروی کار، تمایل بیشتری به جذب نیروی مرد دارند تا زن و این امر باعث کاهش کارمندان زن در آن مجموعه شده است. گاه از سوی خانواده ها گفته می شود که بهتر است زن خوب ازدواج کند تا اینکه شغل خوبی پیدا کند، البته ناگفته نماند که گاهی نگرش خود زنان نیز در کاهش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان مؤثر است؛ به عنوان مثال زنانی که پس از مادر شدن تمایل دارند در خانه بمانند و بعضاً عدم حمایت شوهر موجب این امر می شود. از آنجا که آموزش یکی از محرک های اصلی در افزایش مشارکت های اجتماعی و اقتصادی برای زنان است، خوب است که با جدیت به این امر پرداخته شود و تلاش شود تا شکافهای جنسیتی در محیط های کار و آموزش کمرنگ شوند. بایستی کمک شود تا زنان به سمت سطوح بالای مدیریتی در مشاغل مختلف سوق داده شوند و راه برای آنان باز شود. به امید روزی که عدالت بین زن و مرد در همه عرصه ها برقرار شود.

Email
چاپ
آخرین اخبار