افزایش خشونت خانگی علیه زنان و کودکان در قرنطینه

 

     مدیر کل دفتر آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با «شهروند» می گوید:  هرچند هنوز آمار دقیق تماس‌ها با اورژانس اجتماعی مشخص نشده، اما تعداد تماسها با خط ۱۲۳ در یک ماه گذشته به طور قطع افزایش داشته است و این یعنی بیشتر شدن کودک آزاری و همسر آزاری که تمرکز اورژانس اجتماعی بر آن است. بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی هم در گفتگو با «شهروند» خبر می‌دهد که حدود ۶۰ درصد تماس‌ها مربوط به مشکلات خانوادگی بوده است؛ از جمله مشکلات با همسر، پدر و مادرها با فرزندان و البته مشکل با خانواده همسر. او مشکلات اقتصادی و بیکاری در دوران شیوع کرونا را یکی از اصلی‌ترین عوامل تأثیرگذار در افزایش خشونت‌های خانگی می‌داند. یاسمن دادور، مسئول کارشناسان «صدای یارا» گفت:  “در  حال حاضر در مهارت‌های فرزند پروری مشکل داریم؛ پدر و مادرها در روزهای قرنطینه خانگی نمی‌دانند اوقات بچه ها را چطور پر کنند، هم آنها عاصی‌اند و هم بچه‌ها. بچه‌های ما یاد نگرفته‌اند خودشان را سرگرم کند، پدر و مادرها هم یاد نگرفته‌اند که چطور می‌شود در خانه با بچه‌ها کار مشارکتی کرد. بیشتر تماس‌ها درباره مشکلات رفتاری بچه‌ها و پرخاشگری است که والدین در برابر آنها یا واکنش‌های اجتنابی دارند یا واکنش‌های پرخاشگرانه. از طرف دیگر درگیری بین خواهر و برادرها به ویژه در خانه‌های کوچک خیلی زیاد است که والدین را مستأصل می‌کند و آنها با ما تماس می‌گیرند. مریم حبیب‌زاده، عضو جمعیت امام علی (ع) دراین‌باره گفت: “میزان خشونت‌های خانگی در حاشیه‌ها و برای زنانی که این خشونت را همیشه در خانه‌هایشان داشته‌اند، بیشتر شده است.”