به اعتلای کشورمان معتقدیم

چگونه با گرسنگی جهانی مبارزه کنیم؟

   نویسنده: دکتر غلامرضا شریفی-پژوهشگر و استاد دانشگاه

 

    توزیع مواد غذایی راه حلی برای خاتمه دادن به گرسنگی در جهان نیست؛ اما راهکاری برای کاهش درد و رنج نیازمندان است. هدف این برنامه، اهداء مواد غذایی همراه با آموزش های لازم جهت تأمین مواد غذایی در دراز مدت است. این یکی از برنامه های نوآورانه برای خاتمه دادن به گرسنگی و حفظ حیات انسان ها در جهان است. در کنار آن، نیاز است تا علل گرسنگی در جهان بررسی شوند و جهت رفع آن اقداماتی صورت گیرد؛ از جمله می توان به شیوه های نوین در کشاورزی و آموزش آنان به کشاورزان اشاره کرد. همچنین، ارائه خدمات بهداشتی، کمک به یادگیری مهارت و فراگیری آموزش های لازم به قشر آسیب پذیر نیز می تواند کمک رسان باشد.

      چرا گرسنگی وجود دارد؟ امروزه، یک نفر از هفت نفر در سرتاسر دنیا غذای کافی برای اینکه سالم بماند و زندگی فعالی داشته باشد، دریافت نمی کند. در نتیجه، گرسنگی و سوء تغذیه یکی از خطرات مهمی است که سلامت انسانها را بیشتر از «ایدز»، «مالاریا» و «سل» در سرتاسر جهان تهدید می کند. یک کودک از هر سه کودک به سوء تغذیه مبتلاست. ما غذای کافی برای تغذیه همه در جهان داریم. هنوز نزدیک به یک میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند و این در حالی است که گروهی از چاقی رنج می برند.

     علت اصلی گرسنگی، فقر است. برای بسیاری از مردم در فقیرترین کشورهای جهان، «کشاورزی» منبع درآمد است. کشاورزان با چالش های هولناکی مبتنی بر اقتصاد جهانی و مسائل زیست محیطی رو به رو شده اند. افزایش هزینه های سوخت و کود، تغییرات آب و هوایی، کمبود آب، تحولات اجتماعی و سیاسی، و بسیاری از مشکلات دیگر به پیدایش فقر دامن می زنند. در اغلب موارد، فقیرترین مردم از گرسنگی مزمن و سوء تغذیه رنج می برند. باید گفت که توسعه کشاورزی در کشورهای فقیر اهمیت دارد و این امر برای کاهش فقر حیاتی است.  

سایر علل گرسنگی عبارتند از:

  1. سیستم های اقتصادی زیانبار و فاسد: توزیع نابرابر منابع و نهاده ها منجر به ایجاد فقر و تقلا برای زنده ماندن می شود.
  2. جنگ و درگیری: این امر موجب فرار مردم از خانه هایشان و افزایش آمار پناهندگان می شود. بطورکلی پناهندگان افرادی فقیر هستند و دسترسی به منابع کافی و مواد غذایی ندارند.
  3. تغییرات آب و هوایی: بلایای طبیعی مانند: «طوفان»، «سیل» و «خشکسالی» به پدیده فقر دامن می زنند. معمولا مردم کشورهای در حال توسعه و فقیر بیشترین آسیب را حین وقوع این بلایا می بینند.

ما چگونه می توانیم به رفع گرسنگی در جهان کمک کنیم؟

دستانی کمک رسان برای بسته بندی و هدیه مواد غذایی به نیازمندان داشته باشیم. حین وقوع یک رویداد، داوطلبانه کمک کنیم و پول جمع آوری نمائیم. در زندگی روزانه خود تغییراتی جهت بهبود و حفاظت محیط زیست ایجاد کنیم؛ «بازیافت»، «حفظ سوخت و انرژی» و «حفاظت از طبیعت» از این موارد هستند. امروز در دستان شماست و فردا با عملکرد امروز شما شکل می گیرد.

Email
چاپ