تاریخ انتشار :

۱۰ راهکار برای خاتمه دادن به گرسنگی در جهان

   نویسنده: دکتر غلامرضا شریفی -پژوهشگر و استاد دانشگاه

 

     راههای جلوگیری از گرسنگی در جهان چه هستند؟ آیا نیاز به کار خستگی ناپذیر سازمان های بین المللی داریم؟  آیا اهداء لباس های قدیمی و اسباب بازی امکان پذیر و مؤثر است؟ فعالان بسیاری در این زمینه تلاش می کنند و نظریه های گوناگونی وجود دارد. اما در این میان یک چیز قطعی است و آن این است که ما باید کاری انجام دهیم. راهکارها عبارتند از:

۱-مواد غذایی پایدار، از آنجا که برخی از کشورهای فقیر از نظر تولید غذا به خارج وابسته هستند، لذا مهم است که کشاورزان آموزش ببینند تا بتوانند غذای مورد نیاز خود را تولید کنند.

۲-پرداخت وام اعتباری، بسیاری از سازمان ها به مردم کشورهای فقیر وام اعتباری برای صنایع و مزارع پرداخت می کنند تا به ایجاد ثبات و پایداری در آن مناطق کمک کنند و «توسعه اقتصادی» ایجاد گردد. این گامی است برای مبارزه با فقر!

۳-اهداء مواد غذایی، بهتر آن است که تمام مناطق جهان به پایداری و ثبات برسد؛ اما این اتفاق یک روزه صورت نمی گیرد. برای رفع بحران گرسنگی در جهان «کمک های مالی» و «اهداء مواد غذایی» تأثیر بسیاری دارد.

۴-کمک به خود کفایی خانواده، در برخورد با فقر نیاز است تا به بسیاری از خانواده های ضعیف کمک شود تا از مرحله وابستگی عبور کنند. به این خانواده ها ابتدا مواد غذایی اهداء می شود، اما سپس به آرامی برای توانمند ساختن آنها راه حل های خاصی در پیش گرفته می شود.

۵-کشاورزی شهری، حدود یک چهارم مردم شهر نشین از سوء تغذیه رنج می برند و این فشار بزرگی بر جامعه تحمیل می کند، لذا مهم است که خانواده های شهر نشین نیز بر مواد غذایی خود نظارت داشته باشند.

۶-دسترسی به آموزش و پرورش، آموزش و پرورش صحیح بهترین «سلاح» در برابر فقر و گرسنگی هستند. این امر به ویژه در کشورهای توسعه نیافته اهمیت دارد. آموزش صحیح به معنای ایجاد فرصت بهتر و دسترسی بیشتر به «درآمد» و «مواد غذایی» است.

۷-تغییرات اجتماعی، ایجاد تغییرات اجتماعی امری بسیار دشوار است و یک شبه امکان پذیر نیستند. بسیاری از مشکلات اجتماعی از قبیل: «جنگ» به فقر و گرسنگی دامن می زنند. در اینجا همه  بایستی به مردم مناطق تحت درگیری کمک کنند.

۸-دخالت دولت، نیاز است تا کمک های خارجی بیشتر متوجه مادران و کودکان در مناطق فقیر باشد، چرا که آنها آسیب پذیرتر هستند.

۹-توانمند سازی زنان، توانا سازی زنان کمک بزرگی به کاهش فقر و گرسنگی می کند، چراکه یک زن توانمند از خانواده خود حمایت خواهد کرد.

۱۰-آموزش کنترل جمعیت، وقتی جامعه ای درگیر «فقر» و «گرسنگی» است، افزایش جمعیت مشکل را بیشتر می کند. بنابراین، آموزش «کنترل جمعیت» به خانواده ها در این مناطق اهمیت دارد.