نارضایتی جنسی از علل اصلی طلاق

   نویسنده: شهیندخت مولاوردی

 

     اکنون در ۱۷ استان، کلینیک‌های سلامت خانواده در حال فعالیت هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است این کلینیک‌ها تا پایان سال جاری در سایر استان‌ها نیز راه‌اندازی شوند.  برای آرامش خیال مراجعه کنندگان، کلینیک های سلامت خانواده در پلی کلینیک‌های تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی راه‌اندازی شده  و انواع مشاوره‌ها و خدمات مربوط به سلامت از جمله سلامت جنسی در این کلینیک‌ها ارائه می شود، چراکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده یکی از دلائل اصلی طلاق‌ها، نارضایتی جنسی است و این در حالیست که ما ممکن است تا ارائه خدمات مطلوب فاصله داشته باشیم. راه‌اندازی کلینیک‌های سلامت خانواده در تمامی استان‌ها به عنوان پروژه ای ملی نیازمند هماهنگی ها و آموزش های اجرائی لازم برای نمایندگان معرفی شده از استان های مختلف بوده که خوشبختانه همکاران ما در وزارت بهداشت، به خوبی مراحل یاد شده را  مدیریت و دنبال کردند. متأسفانه، هنوز باور لازم در همه خانواده‌ها در زمینه استفاده از خدمات این کلینیک‌ها به وجود نیامده است؛ بنابراین مراجعه و تقاضای چشمگیری وجود ندارد. چه بسا برخی افراد اعتقاد به دادن آگاهی‌ها در این زمینه‌ها را ندارند و این آگاهی‌ها را آسیب زننده به خانواده می‌دانند، اما متخصصانی که در این زمینه با مراجعات برخی خانواده ها روبرو بوده‌اند؛ این آموزش‌ها را برای کاهش آسیب‌های مرتبط با نظام خانواده ضروری می‌دانند. امید است که متخصصان حوزه‌های مختلف که به صورت کار تیمی دانش لازم را در قالب مشاوره‌هایی در این کلینیک‌ها ارائه می‌کنند، بتوانند در جهت کاهش آسیب‌ها و پیامدهای ناشی از آن همچنین کاستن از نگرانی‌های مردم، گام بردارند.