به اعتلای کشورمان معتقدیم

حقایقی درباره گرسنگی و فقر

 

   جمعیت جهان

 • بیش از هفت میلیارد نفر

   گرسنگی در جهان

 • ۷۹۵ میلیون نفر- یا ۱ نفر از هر ۹ نفر در جهان-غذای کافی ندارد.
 • ۹۸% از افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند، در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند.

      کجاها وضعیت گرسنگی وخیم است؟

 • آسیا: ۶ میلیون نفر
 • کشورهای جنوب صحرای آفریقا: ۲۱۴ میلیون نفر
 • آمریکای لاتین و کارآئیب: ۳۷ میلیون نفر
 • اگر مرکز گرسنگی و فقر را نشانه رویم، بایستی متعهد به اجرای پروژه های مبارزه با گرسنگی در کشورهای «بنگلادش»، «بنین»، «بورکینافاسو»، «اتیوپی»، «هند»، «غنا»، «مالاوی»، «مکزیک»، «موزامبیک»، «پرو»، «سنگال» و «اوگاندا» بود.

   زنان و کودکان

 • ۶۰ درصد از زنان در جهان گرسنه هستند.
 • ۵۰ درصد از زنان باردار در کشورهای در حال توسعه فاقد مراقبت های مناسب مادر در حین بارداری و پس از زایمان هستند که منجر به مرگ حدود سیصد هزار مادر می شود.
 • از هر ۶ نوزاد، ۱ نوزاد در کشورهای در حال توسعه با کمبود وزن به دنیا می آید.
 • تقریبا نیمی از مرگ و میر در کودکان زیر ۵ سال مربوط به سوء تغذیه است. این بدان معنی است که حدود ۳ میلیون زندگی را در سال از دست می دهیم.
 • هر ۱۰ ثانیه یک کودک از بیماری های ناشی از گرسنگی می میرد.
 • در پروژه های مبارزه با گرسنگی، توانمند سازی زنان به عنوان عامل تغییر، کلید اصلی حل بحران گرسنگی و خاتمه دادن به فقر در جوامع است؛ بنابراین حمایت از زنان و ایجاد ظرفیت های مناسب برای آنان در جامعه امری مهم می باشد.

   فقر

 • حدود ۸۹۶ میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه با درآمدی کمتر از ۱.۹ دلار در روز زندگی می کنند.
 • ۲۲ هزار کودک روزانه به دلیل فقر می میرند.
 • پروژه های روستایی مبارزه با گرسنگی، دسترسی به درآمد توأم با افزایش عزت نفس در راستای توانمند سازی افراد را فراهم می کنند.

   ایدز و سایر بیماری ها

 • ۹ میلیون نفر با بیماری ایدز زندگی می کنند.
 • ۵۰ درصد از افرادی که با ایدز زندگی می کنند، زن هستند.
 • ۸۸ درصد از کودکان و ۶۰ درصد از زنان مبتلا به ایدز در کشورهای جنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند.
 • ۳ میلیون کودک در سال ۲۰۱۳ در گذشتند. ۱۷۰۰۰ نفر روزانه به دلیل بیماری های قابل پیشگیری و درمان مانند: مالاریا، اسهال و ذات الریه از بین می روند.

   کشاورزی

 • ۷۰ درصد از فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی زندگی می کنند و برای امرار معاش خود به کشاورزی و فعالیت های مرتبط به آن وابسته هستند.
 • ۵۰ درصد از مردم گرسنه از خانواده های کشاورز می باشند.

   آب و فاضلاب

 • ۶۶۳ میلیون نفر دسترسی به آب بهداشتی ندارند.
 • ۴ میلیارد نفر از جمعیت جهانی بهداشت مناسب ندارند.
 • روزانه حدود هزار کودک به دلیل بیماری های ناشی از مصرف آب آلوده مانند: «اسهال» از بین می روند.
Email
چاپ
آخرین اخبار