آنچه که شما باید بدانید!

   مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

     زمانی که یک فرد با استفاده از الفاظ جنسی شما را صدا کند، به شما توهین کند، در مورد جنسیت شما صحبت کند به نحوی که شما احساس ناراحتی کنید (مانند نظر دادن در مورد بدن شما)، یا شایعات جنسی در مورد شما منتشر کند؛ همگی آزار جنسی محسوب می شوند که می تواند به صورت شخصی، تلفنی و یا آنلاین انجام گیرد. اگر کسی با لحن زننده در مورد جنسیت شما صحبت کند که شما آن را دوست نداشته باشید و یا شما را مورد ضرب و شتم قرار دهد تا فردی را ببوسید و یا کاری خلاف میل خود انجام دهید که شامل لمس هر بخشی از بدن شما نیز می شود و فرقی نمی کند که آیا لباس به تن دارید یا خیر؛ به آن تجاوز جنسی اطلاق می شود. در اینجا سؤالات متداولی مطرح هستند که یکی از آنها این است که آیا تقصیر من بود؟ باید بدانید که در هیچ شرایطی، هیچ کس حق ندارد شما را مجبور به داشتن رابطه ی جنسی کند و شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد. اگر این اتفاق برای شما بیفتد، تقصیر شما نیست. با این حال، بسیاری از مردم در خصوص گزارش تجاوز جنسی به پلیس نگران هستند، زیرا از حملات تلافی جویانه مجرم علیه خود و یا تصورات منفی سایرین می ترسند، اما باید توصیه کرد که مهم نیست چه اتفاقی افتاده است، شما باید بدون هیچ ترسی پلیس را در جریان جرم قرار دهید و اطلاع دهی به پلیس را جدی بگیرید. همیشه سازمان ها و متخصصانی وجود دارند که از شما حمایت خواهند کرد. آن دسته از قربانیانی که سالها سکوت کرده اند، تلاش برای کمک به آنها سخت است و شاید بتوان گفت که خیلی دیر شده است. سؤال دیگر این است که آیا این اتفاق برای یک مرد هم می تواند بیفتد؟ بله، مردان هم از نظر جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. یک مرد می تواند توسط یک مرد و یا یک زن مورد آزار قرار بگیرد. در این شرایط قربانی باید بداند که او ضعیف نیست. هرگز تقصیر قربانی نیست و باید به پلیس اطلاع دهد. قربانیان نیاز به حمایت دارند و اطلاعات شخصی آنها باید محرمانه باقی بماند.

   منبع:

https://www.victimsupport.org.uk/crime-info/types-crime/rape-sexual-assault-and-sexual-harassment?gclid=CMK1_ur4xNUCFTAo0wod9asBuw