به اعتلای کشورمان معتقدیم

زنانی با ژن نئاندرتال توانایی باروری بیشتری دارند

 

     نتیجه مطالعات پژوهشگران موسسه انسان‌شناسی تکاملی انستیتوی ماکس پلانک در لایپزیگ و انستیتوی کارولیسنکا در سوئد نشان می‌دهد که زنانی که ژن نئاندرتال را در خود حمل می‌کنند، توانایی باروری بیشتری دارند. ژن نئاندرتال مانند یک گیرنده هورمون پروژسترون عمل می‌کند. این هورمون در دوره بلوغ و بارداری در زنان نقش مهمی بازی می‌کند. سلول‌های زنانی که نوعی از این DNA را دارند، در مقابل پروژسترون واکنش حساس‌تری نشان می‌دهد و این احتمال باروری را در آنها افزایش می‌دهد. دانشمندان این دو مؤسسه برای تحقیقات خود از داده‌های مربوط به ۴۵۰ هزار نفر در اروپا و در میان آنها ۲۴۴ هزار زن را مورد بررسی قرار داده‌اند. بر اساس نتایج این بررسی از هر سه زن در اروپا، یکی دارای ژن گیرنده پروژسترون است که از انسان نئاندرتال به ارث برده شده است.

Email
چاپ