به اعتلای کشورمان معتقدیم

چرا وزیر شدن زنان مهم است؟

   نویسنده: طیبه سیاوشی شاه‌ عنایتی

 

    ورود زنان به عرصه‌های کلان و مدیریتی در ساختار سیاسی کشورهای در حال‌ توسعه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. اتخاذ سیاست تبعیض جبرانی به همین منظور، یک تصمیم عقلانی و در راستای توسعه‌ی متوازن و غیر متمرکز است، زیرا یک جامعه با وجود اقلیت‌هایی که طی یک دوره‌ی تاریخی مورد ستم واقع شده‌اند تنها با تبعیض جبرانی می‌تواند به سمت عدالت و تعادل سوق پیدا کند. در غیر این صورت و بدون اعطای تبعیض مثبت، گروه‌های تحت ستم، هرگز نخواهند توانستند از زیر یوغ فشارها و محدودیت‌های اجتماعی رهایی پیدا کنند که سده‌ها و بلکه هزاران سال در بطن جامعه نفوذ کرده است. بنابراین، انتخاب یک وزیر زن می‌تواند به ‌نوعی شکننده‌ی ساختارهای صُلب و سختِ قدیمی و راهی به رهایی زنان باشد. رئیس‌ جمهور که خود معتقد است هیچ فسادی توسط زنان در وزارتخانه‌ها صورت نگرفته باید یکجا به وعده‌ها و حرف‌های خود در این مورد، جامه‌ی عمل بپوشاند. ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد رئیس‌ جمهور از توانایی لازم برای رایزنی در این خصوص برخوردار نباشد. اگر هم چنین است، باید برای جامعه مشخص شود که امتیاز وزیر زن، یک موقعیتِ عجیبِ انحصاری ابزاری در دست جناح مقابل است!

    بر اساس پژوهشی، در ۴۵ کشور دنیا و با بررسی بازه‌ی زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۳، این نتیجه گرفته‌ شده که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می‌یابد. بنابراین، در ایرانِ در حال‌ توسعه، کاهش فساد و افزایشِ نرخ اشتغال زنان و سایر گروه‌های محروم، جز با حضور جدی زنان در ساختارهای کلان مثل وزارتخانه‌ها و در نتیجه ترغیب جامعه به مشارکت‌ دادن زنان؛ رخ نخواهد داد. اساس آمارها، نیمی از زنان شاغلِ کشور در آموزش ‌و پرورش مشغول به کارند؛ لذا اکنون این فرصت در برابر زنانِ معلم قرار گرفته تا در وزارتخانه‌ای که بیشترین نرخِ اشتغال را در آن دارند، سهمی در حد وزیر از کابینه داشته باشند. رئیس‌ جمهور اگر این فرصت را مغتنم نشمرد، در آینده‌ای نه‌ چندان دور از عدم اعلام یک وزیر زن در کابینه، پشیمان خواهد شد. متأسفانه، ساختار کار آموزشی در ایران بر تبعیت و رقابت متمرکز است و تبعیت و رقابت با تاریخ مردسالاری گره خورده است. «پوران میرهادی» به‌ عنوان یک زن موفق در عرصه‌ی تعلیم، تربیت و ادبیات کودک، با تأسیس مدرسه‌ فرهاد نشان داد سبک مدیریتی زنان در این حوزه تا چه حد راهگشا و خلاقیت‌ پرور است؛ لذا برای حاکم‌ کردن خلاقیت و دگرگون کردن نظام رقابتی و نمره‌ای در این وزارتخانه، نیاز به حضور بیشتر زنان در ارکان کلان این وزارتخانه داریم.

Email
چاپ
آخرین اخبار