به اعتلای کشورمان معتقدیم

صدای اعتراض زنان

   نویسنده: دکتر معصومه ابتکار

 

    پاندمی کوید ۱۹ چالشی با ابعاد بسیار بزرگ است که مرز، نژاد، قومیت و دین نمی شناسد و بحرانی است نیازمند پاسخ متحد و منسجم کشورها و جامعه مدنی تا بتوانند جان ها و معیشت ها را نجات دهند. در این شرایط، درگیری ها و عملیات نظامی در دنیا باید فوراً متوقف و تحریم ها بدون قید و شرط برداشته شود تا فعالین محلی و ملی و بین المللی بتوانند برای تأمین نیازها، خدمات و تجهیزات درمانی اقدام و به کاهش آثار اجتماعی و اقتصادی این همه گیری بر خانواده ها و معیشت ها کمک کنند. جمهوری اسلامی ایران اما در این شرایط با شدیدترین و بی رحمانه ترین تحریم های تاریخ در ماههای گذشته مواجه بوده است. تحریم هایی که نه تنها رشد اقتصادی و ظرفیت مدیریت نیازهای اجتماعی و اشتغال را محدود کرده، بلکه مانع رفع نیازمندی های دارویی و تجهیزات پزشکی شده است. همه گیری کووید ۱۹ در ایران با تحریم ها یا به عبارت روشن تر با تروریسم اقتصادی علیه کشورمان تشدید شده، اما کادر بهداشتی و درمانی که بخش عظیمی از آنها زنان خستگی ناپذیر شامل پزشکان، پرستاران و کادر بیمارستانی هستند در همین وضعیت دشوار، برای نجات مردم با این بیماری مبارزه کرده اند. علاوه بر این، زنان ایرانی در حفاظت از خانواده ها و اجرای فاصله گذاری اجتماعی نقش کلیدی ایفاء می کنند. آنها همچنین به عنوان کار آفرینان برای تولید وسایل مورد نیاز کادر پزشکی مانند ماسک و گان فعال شده اند. با این حال فشار تحریم های ظالمانه عوارض زیادی برای مردم ما داشته است. اینجانب صدای زنان و خانواده های ایرانی را به گوش شما می رسانم و از شما دعوت می کنم که اقدام کنید و اعتراض خود را به ادامه تحریم های ظالمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران اعلام نمایید. ارزش های مشترک انسانی ما حکم می کند کنار هم متحد بایستیم و با ظلم مقابله کنیم. مردم ایران مواضع شما را در این برهه حساس در قلب هایشان حک می کنند. من منتظر اقدام و پاسخ شما در این موضوع حیاتی و فوری هستم.

 

Email
چاپ
آخرین اخبار