کووید ۱۹ قابلیت انتشار در هوا را دارد!

 

      سازمان جهانی بهداشت تأیید کرد که ویروس Covid19 قابلیت انتشار در هوا (Airborn) را دارد و میتواند ٨ ساعت  در هوا شناور باشد. سازمان بهداشت جهانی پس از مطالعه جدید نشان داد که این ویروس می تواند در هوا برای برخی از محیط ها زنده بماند، اقدامات احتیاطی در مورد هوا را در نظر می گیرد. دکتر ماریا ون کرکوو ، رئیس بخش بیماریهای نوظهور WHO و زوناوز WHO ، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این ویروس از طریق قطرات یا مقدار کمی مایع ، بیشتر از طریق عطسه یا سرفه منتقل می شود. هنگامی که شما یک روش تولید ذرات معلق در هوا را مانند یک مرکز مراقبت پزشکی انجام می دهید، این امکان را دارید که ما آنرا ذرات معلق هوازدگی می کنیم، به این معنی که آنها می توانند کمی طولانی تر در هوا بمانند.