پیامدهای طلاق برای زنان در ایران

   نویسنده: نیالا وفائیان-پژوهشگر و فعال اجتماعی

 

      متأسفانه، امروزه شاهد گسترش طلاق -این حلال مذموم- هستیم که مشکلات و عواقب آن برای خانواده بر کسی پوشیده نیست. در این مطلب سعی داریم مختصراً به وضعیت بانوان بعد از طلاق بپردازیم که شاید کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته باشد. بخش زیادی از پیامدهای طلاق، مخصوصاً برای زنان به واقعیت های اجتماعی جامعه مربوط می شود و بستگی زیادی به فرهنگ جامعه دارد. در کشور ما این پیامدها به نسبت بسیاری از جوامع نامطلوب تر است. درصد زیادی از زنان مطلقه، قضاوت تنگ نظرانه نسبت به طلاق و زن مطلقه را باور داشته و احساس بیگانگی و ناامنی را در خود به وجود می آورند. از طرفی وضعیت اقتصادی امروز چنین می طلبد که زنان مطلقه با ازدواج مجدد به ترمیم روحی و رفع نیازهای اقتصادی خود بپردازند که چنین شرایطی در جامعه ما به دلیل مشکلاتی از قبیل گرفتن حق حضانت فرزند توسط پدر، وجود دختران مجرد با سن بالا، دید منفی نسبت به ازدواج مجدد زنان بیوه در برخی از خانواده ها و … به سختی امکان پذیر است. فشارهای روحی و روانی زیادی مانند اضطراب و نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان و ترس از سرزنش شدن، گاهاً آزار و اذیتهایی از سوی همسر سابق، عدم توانایی اداره زندگی یا سرپرستی فرزند به تنهایی، نگرانی از آینده خود و سرنوشت فرزندان، عدم اطمینان مجدد به مردان جامعه و …. ناکامی و ماتم زدگی برای زنان بوجود می آورند که آنها را تا مرز افسردگی پیش می برند. متأسفانه، در کشور ما هویت یک زن هر چقدر هم که دارای تحصیلات یا مرتبه اجتماعی بالایی باشد، باز هم بر اساس هویت همسرش مورد قضاوت قرار می گیرد. از دست دادن پایه های هویت و منزلت اجتماعی نخستین پیامدی است که یک زن پس از طلاق تجربه می کند. مراحل طلاق هم که به تنهایی طاقت فرسا و کمرشکن هستند، مخصوصاً برای زنان که موجوداتی عاطفی و شکننده هستند. پس از طلاق درست هنگامی که زن با تشدید مسئولیت و بحران های عاطفی رو به روست، آسیب های اجتماعی مثل از دست دادن حمایت های اجتماعی، احساس عدم امنیت در جامعه، بازخوردهای منفی دیگران، انزوا، طرد شدگی، آزار و خشونت آشکار و پنهان جنسیتی و …اوضاع را برای یک زن غیرقابل تحمل می کند تا جایی که بسیاری از زنان با وجود مشکلات فراوان حاضر به بازگشت به زندگی قبلی خود می شوند. امید است که خانواده ها در صورت بروز مشکلات در زندگی زناشویی، با گرفتن مشاوره از کارشناسان و در نظر گرفتن عواقب طلاق برای خود و فرزندشان، به فکر حل مشکلات باشند، در صورتیکه طلاق واقعاً آخرین و بهترین گزینه بود نسبت به انجام آن اقدام نمایند.