به اعتلای کشورمان معتقدیم

دختری که به اطراف شهر پناه برد

     

دخترکی به خاطر مشکلات روحی و …به غاری در اطراف شهر پناهنده شده؛ هر کاری کردند راضی نشد به شهر برگردد. امام‌ جمعه ممسنی باهاش صحبت کرده تا او را به شهر بازگرداند. بهزیستی متولی رسیدگی به این دختر بچه معصوم شده است.

Email
چاپ