تاریخ انتشار :

چگونه تأمین آب شرب شهر کرمان ماندگار می گردد؟

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

      محدودیت های تأمین آب شرب شهر کرمان به ثانیه، دقیقه، ساعت، شبانه روز ماه، سال طرح  است. ولی در عمل کلافی است که سردرگمی در باز نمودن آن وجود دارد، موقعیت  شهر کرمان با داشتن مناطق کوهستانی گسترده در اطراف خود نبایستی نگرانی و شبهه در تأمین آب ایجاد نماید. بررسی های دقیق و مصاحبه با صاحب نظران این موضوع را تأیید می نماید. مشکل پیچیده تر شدن کلاف را می توان  در عدم شناخت و یا مطالعه علمی و کاربردی جستجو کرد. وجود دانشگاه ها، مؤسسات عالی، دانشگاه علمی کاربردی بین المللی، نتوانسته و یا نخواسته و یا اجازه پیدا نکرده که برای تأمین آب شرب شهر کرمان قبل از توجه  به بیکران های دور به خود شهر و پتانسیل  های اطراف آن تمرکز و با کمترین هزینه، پایدارترین منابع تأمین کننده آب شرب را فعال و قابل بهره برداری نماید. در اینجا بطور خلاصه به بعضی از این  گزینه ها اشاره می گردد:

  ۱- دره مورگن در فاصله ۲۵ کیلومتری  شهر کرمان  با داشتن شش رشته قنات که از پنجاه سال قبل  طرف قرارداد آب و فاضلاب شهری شده اند، در زمان واگذاری بیش از دویست لیتر در ثانیه آب از آنها تخلیه می شده، قنواتی که هویت مادر چاه ها، چاههای میله ای، مظهر هر یک مشخص و پهنه ای به گستردگی  تمامی  اراضی حسین آباد خان تا حوالی خیابان شهاب کرمان را آبیاری آن هم بصورت غرقابی می نمودند. از بعد از اجاره  قنوات کم کم اغلب چاههای میله ای، مادر چاه ها، صاف و از دید خارج شدند. همه این محدوده یعنی زمینی به وسعت بیش از شصت هکتار تبدیل  به باغکاری  شد. کوددهی از نوع حیوانی بر روی منطقه  تولید کننده زه آب قنوات رونق و در کنار آن ویلا سازی و سرویس های بهداشتی سال به سال بیشتر شده اند. تا جایی که این مکان به اصطلاح حفاظت شده با درب و قفل و بند و زیر نظر آب و اضلاب شهری، آبدهی مجموعه قنوات در محل هفت چنار به پنجاه لیتر در ثانیه و حاشیه های بسیار گسترده شکوه و شکایت پیدا کرد. چطور ممکن است محلی که قرنها قبل با ساده ترین امکانات بدون دسترسی به علم و دانشگاه دویست الی دویست و پنجاه لیتر  در ثانیه آب تولید می کردند، امروزه بعد از پنجاه سال که زیر نظر مستقیم آب و فاضلاب بودند، موقعیت برای محو شدن مادر چاهها، چاههای میله ای قنوات، فراهم شدن شرایط برای باغکاری و کشت و کار و ویلا سازی و نهایتاً کاهش آبدهی تا حد پنجاه لیتر در ثانیه فراهم گردد. بررسی های کارشناسی مستمر  از مناطق کوهستانی بسیار گسترده ای که در بخش بسیار محدودی از آنها قرنها قبل شش رشته قنات با آبدهی دویست الی دویست و پنجاه لیتر در ثانیه راه اندازی شده، اثبات می کند که با به کار گرفتن صنعت و تکنولوژی روز در جهت توسعه همین شش رشته  میتوان میزان آبدهی آنها را تا پانصد لیتر در ثانیه افزایش داد.

      اینکه به چه دلائلی توجه تأمین آب شرب شهر کرمان به این منطقه معطوف نمی گردد، معمائی است؛ بطوریکه  امروزه در جلسات نشست خبری مسئولین آب و فاضلاب  آن را برای تأمین آب شرب به حساب نمی آورند.

  ۲- روشن نمودن وضعیت چاههائی که در محدوده شهر کرمان آب سفره های زیرزمینی که قابلیت شرب هم دارند پس از پمپاژ از اعماق بیش از یکصد و پنجاه متری  چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

  ۳- اصلاح عملکرد آب و فاضلاب از دره مورگن سبب تشویق مالکین قنوات دائر دره های بلبلوئیه، گجگین، بندر والی آباد، گیشین، فوسک، قناتغستان، محی آباد، تیگرونی، مهچال، کوپونگ، زینل آباد، عرب آباد برای همکاری  در تأمین آب شرب شهری خواهد شد. آبی که با کمترین هزینه به صورت پایدار و ماندگار به کار تأمین آب شرب می آید.