به اعتلای کشورمان معتقدیم

روز جهانی لاک پشتها

 

     مترجم: لیلا نصیری سروری

      روز ۲۳ می از سال ۲۰۰۰ تا کنون به عنوان روز جهانی لاک‌پشت‌ها در سراسر دنیا جشن گرفته می‌شود. روز جهانی لاک‌پشت در سراسر جهان به روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. هدف این فعالیت‌ها آموزش افراد برای آشنایی با لاک‌پشت‌ها و نجات لاک‌پشت‌های گرفته یا زخمی‌ شده در بزرگراه‌ ها و انجام فعالیت‌های تحقیقاتی بیشتر در زمینه‌ ی لاک‌پشت‌ها است. حدود ۲۵۰ گونه مختلف از لاک‌پشت‌ها و سنگ‌پشت‌ها در سراسر دنیا وجود دارند. آن‌ها در زیستگاه‌های مختلف، از اقیانوس گرفته تا صحراها، زندگی می‌کنند. اما در مکان‌هایی با آب و هوای سرد قادر به زندگی نیستند.

Email
چاپ