افتخار آفرینی محقق برجسته ایرانی، استاد “عزیز فومن اجیرلو”

 

 

      محققین “مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر” در کرج، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، موفق به معرفی یک رقم جدید سورگوم دانه­ ای شدند. این رقم از صفر تا ۱۰۰ (از تلاقی، تولید لاین و انجام تمام آزمایشات تا دستیابی به رقم) در مدت ۱۵ سال، توسط محققین کشور ما انجام گرفته است. این رقم به پاس­داشت خدمات ارزنده محقق برجسته سورگوم در ایران آقای مهندس عزیز فومن، بنام “فومن” نام گذاری شده که بازنشسته این مؤسسه هستند. مجری مسئول برنامه تحقیقات سورگوم این مؤسسه قبل از بازنشستگی ایشان بوده اند و این موفقیت توسط تیم تحقیقات سورگوم با  آقای دکتر عظیم خزایی، محقق ستادی سورگوم به نتیجه رسیده است. سورگوم یک گیاه زراعی از نوع غلات شبیه ذرت است که برای مصارف خوراک انسان، دام و طیور، نشاسته، مالت و الکل سازی مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن تبریک این موفقیت از طرف پایگاه خبری آبتاب به استاد گرامی جناب آقای مهندس عزیز فومن اجیرلو و سایر مدیران و متخصصان آن مؤسسه، یادآوری می شود  که اکثر مؤسسات تحقیقات کشاورزی پایه در کلان شهر کرج قرار دارند.