تاریخ انتشار :

کرمان سکاندار تاریخ تمدن و فرهنگ جهان

   نویسنده: استاد ناصر شجاعی-پژوهشگر ایران باستان و بنیانگزار سایه نگاری در باستان شناسی

 

ده­ها سال بر روی دستکندی که بر روی‌ کوه شیوشگان که در این دوران تاق علی خوانده می شود تحقیق کردم و متوجه شدم این دستکند بر اساس نقش‌‌سایه ها چند کاربرد دارد.

۱- قدیمی ترن گاهشمار جهان (تقویم) و ساعت آفتابی و اسطرلاب.

۲- قدیمی ترین انیمیشن جهان.

 ۳- بزرگترین نیایشگاه آناهیتا در جهان.

 ۴- بزرگترین نیایشگاه مهر در جهان.

۵- نمایش چرخ و اکوسیستم یک زندگی انسان روحانی که شامل : تولد – زندگی – مرگ – جاودانگی است.

۶- دانشمندان کهن ایران زمین تابلویی را خلق کرده بودند که خورشید را به بازی گرفته بودند و بر اساس طلوع خورشید در هر روز یک تابلوی متحرک از سایه ساخته اند که اشکال درون آن نمایانگر فصل ها و‌ ماه ها و روزهای خاص سال است.

۷- و مطالب بسیار مهم ‌دیگر‌‌ که در کتاب کرمان قبله گاه مهر پرستان یا البرز کوه شرح داده شده است و کرمان را سرآغاز تمدن جهان معرفی می کند.

تنها شعر فردوسی در اینجا مصداق دارد: هنر نزد ایرانیان است و بس