تاریخ انتشار :

کرونا و محیط زیست

   نویسنده: شهلا فروزانفر

 

   هستی از حلقه های زنجیر به هم پیوسته تشکیل شده است، هر جا حلقه زنجیر بشکند همه هستی دچار اختلال می شود  درخت، آب، کوه، دشت، پرنده، انسان سنگریزه ، … همه حلقه های این زنجیر هستند. طبیعت اشرف مخلوقات است، همواره راه هایی برای حفاظت از حیات می یابد .گاهی به تخریب کنندگان  خشم می گیرد تا آنها را عقب براند و اخطار دریافت کنند. امروز ویروس کرونا که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست و اصلاً زنده نیست، آلودگی هایی است که ما ایجاد کرده ایم .در محیط غیر زنده آنقدر منتظر می ماند تا وارد بدن انسان شود و به تخریب سلولهای تنفسی او اقدام کند. به کودکان حمله نمی کند، انسان‌های بزرگ را هدف قرار داده است. طبیعت هوشیار است تا انسانها همه از جنگها و تخریب طبیعت و آلودگی هوا دست بردارند.

    از حیات پرنده ها و درخت ها و کودکان دفاع می کند. طبیعت عادل است. ویروس کرونا دموکراتیک است، تمام مرزهای  طبقاتی را کنار می زند. امروز روز درختکاری است، ولی حتی به ما اجازه جبران نمی دهد. ما را از طبیعت بیرون رانده در سلولهای خود ساخته بشر محصور کرده است. با چنان قدرتی عمل می کندکه با اینکه تمام علوم جهانی دارند، تلاش میکند هنوز بارقه امیدی برای مقابله آن نیافته اند .تلاش علم در جزیره های پراکنده، کند است. انسان‌های بی شماری از دست خواهند رفت. نرخ مرگ و میر از ۲٪ به ۳/۴٪ جهش یافته است. خشم طبیعت بر اختلال کنندگان چرخه آن فزونی گرفته است. تا زمانی که دست از تخریب و مصرف  و جنگ های بی سرانجام دست بر نداریم این خشم طبیعت ادامه دارد. پیش بینی ها نشان می دهد تا میلیون نفر در جهان مبتلا خواهند شد. کرونا هیچ مرز ی نمی شناسد، سیم ها خاردار باشد یا مرزهای طبقاتی!