تاریخ انتشار :

سنگرسازان بی سنگر و قنوات

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

      قنوات استان کرمان اساسی ترین منابع تأمین کننده آب بشمار می روند که به فراموشی سپرده شده اند و نقشی بسیار فعال  و پویا نیاز است تا توجه مسئولین آب در این استان را به قنوات معطوف نماید. وقتی که در سراسر استان قنوات را در مسیر بایر شدن ملاحظه می نمائیم، قطعاً دفاع از قنوات وظیفه قانونی ما خواهد بود که برای احیاء و مرمت آنها تلاش نمائیم. مگر میشود سنگر سازان بی سنگر که جان خود را در کف گذاشته و برای رسیدن به حقایق و ارزش های خانوادگی و اجتماعی با دشمن مبارزه می کنند، اینجا کوتاه بیایند؟ پیدا کردن شناخت از همه کسانیکه اعتبارات قنوات را حیف و میل می نمایند و مقابله با آنها مگر نقش سنگر ساز بی سنگر را اثبات نمی نماید! در حال حاضر احیاء هر رشته قنات اهمیت بسیار والائی در جامعه دارد. ریشه یابی مشکلات و پیدا کردن راهکار برای برطرف نمودن آنها قطعاً رشته ای است که سنگر ساز بی سنگر را به یاری می طلبد. چطور ممکن است که در استان کرمان که با بحران شدید کم آبی مواجه می باشد، سنگر سازان بی سنگر دوران جنگ نقش فعال و تعیین کننده ای در برنامه ریزی برای شناخت از مشکلات و مسائل قنوات نداشته باشند؟ شکی نیست که هر نوع بی تفاوتی در انجام امور اجرائی بایستی به فعال سازی و پیگیری کار قنوات یا امور مشابه که زیبنده سنگر سازان بی سنگر تبدیل گردد. چرا باید سنگر سازان بی سنگر از موارد ذیل بی اطلاع باشند؟

۱-آمار دقیق قنوات استان؟

۲-شناسنامه هر قنات؟

۳-اعتبارات بلا عوض طرح ملی قنوات در دو دهه گذشته برای چند رشته قنات هزینه و آب دهی آنها را به چه میزان افزایش داده است؟

۴- مجموعه گزارشات کارشناسانی که پس از بازدید از قنوات تهیه تا چراغ راه و راهنمای کار آینده برای تکمیل امور اجرائی باشند، کجاست؟

۵-پیشنهادات واحدهای اداری که متولی قنوات استان بوده اند برای توسعه و بهره برداری بهتر از قنوات چیست؟

۶-نقش متولی در ارتقاء دانش قنات و قنات داری در استان کرمان چه بوده است؟