تاریخ بهتـرین معلم است

   نویسنده: استاد حسن عمـوری

 

      تاریخ و قصص قرآنی را وقتی  مرور می کنیم درسهای زیادی خواهیم گرفت. از غرور  و  تکبر نمرود که ادعای خدایی می کرد که پشه ای کوچک او را از پای درآورد تا قصه قوم لوط و ثمود ده فرمان حضرت موسی و سرگذشت حضرت سلیمان و صبر ایوب و مهربانی حضرت محمد (ص ) عدالت امام علی ( ع ) و کرامت امامان معصوم علیهم السلام همه این سرگذشت ها درسهایی هستند از تاریخ بشر. تا زمان حال که انسانهایی  تکامل یافته با کوله باری از تجربه و آموخته هایی از هزاران سال پیش  این تجربه ها و درسها آسان به دست نیامده، ولی بعضاً ما فراموشکاریم و قدر شناس گذشته نیستیم!

      گویی همین دیروز بود ۴۰  پنجاه سال پیش که اگر اسم ربا و نزول در شهری شنیده می شد همه مروم شهر وحشت میکردند و طلب استغفار از خدا می کردند و اگر یک نفر در شهر چنین عمل قبیحی را انجام می داد، همه مردم شهر از وحشت مجازات و روی برگرداندن خدا کلمه استغفراالله از دهانشان قطع نمی شد. بسیار دردناک است که این نسل  فراموش کرده اند و ربا و نزول را به عنوان بخشی از زندگی پذیرفته اند و تحت عناوین فریبنده فقط اسمش را عوض کرده اند، به عنوان کارمزد، سود روزشمار، سود سالیانه، درصد بانکی، درصد کم قرض الحسنه و بسیاری از این واژه های آشنا که شالوده همه اینها از بانک گرفته تا بازار کلأ ربا و نزول خواری است و فقط قالب و اسمش عوض شده است. و بسیار متعجب هستم  از مردمی که راهی پیدا می کنند که حرام خدا را حلال نشان دهند و نماز را سر وقت می خوانند و وام ۱۰ میلیونی را ۲۰ میلیون پس می گیرند. نمایشگاه دار مبلغ باقی مانده از فروش قسطی ماشین با سود ۸ درصد محاسبه می کند و بازاری و کسبه و مردم گرفتار هر کدام  به نوعی یا سود می دهند یا سود می گیرند و خودشان را فریب می دهند که شرایط تغییر کرده! و روزگار عوض شده  غافل از اینکه  اصول دین خدا که عوض نشده است. دورانی نه چندان دور دزدی و مال مردم خوردن بسیار کار قبیحی بود حال چه شده که همه ما دستمان در جیب یکدیگر است. نانوا نان بی کیفیت و با وزن کم میدهد. قصاب کار دیگر می کند و خیاط و بقال و بنا و کشاورز ، کارمند، پزشک و دولت هر کدام به نوعی و ژنهای خوب هم گسترده آن کار دیگر میکنند. فساد و فحشا اسم عوض میکند و جنایت، تجاوز، بی رحمی و دروغ  نامهای زیبا به خود می گیرند و مردم از کنارشان می گذرند.