از چالش قنوات و چاهها تا انتقال آب از سرشاخه های هلیل

   نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجوئی-کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

   {دویست و سی ‌و پنج قنات و چاه در استان کرمان با چالش کمبود آب مواجه شده‌ اند، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان کرمان روزنامه فرا صنعت شماره ۷۰ سه‌ شنبه ۱۱/۰۲/۱۳۹۷}

    حفاظت و حراست از منابع تأمین‌ کننده آب برای ارگانی که مستقیماً بایستی در بحرانی ترین شرایط پاسخگوی مردم باشد حائز اهمیت است. مطلب ارائه‌ شده فوق ‌الذکر از مدیرعامل قابل‌ بحث و بررسی و تعمق می ‌باشد. ۲۳۵ مورد چاه و قنات منابع اصلی تأمین آب سفره های زیر زمینی، و برای تأمین آب شرب تعیین‌ کننده و با ارزش بوده‌ اند. در اینجا سؤالات ذیل مطرح می‌ گردد:

  ۱- از آمار ارائه شده ۲۳۵ مورد چند رشته قنات و چند حلقه چاه است؟

  ۲- تاریخ واگذاری هر قنات به آب و فاضلاب روستایی، گزارش آخرین وضعیت قنات در زمان واگذاری، نقاط ضعف و قوت آنها، به عبارت بهتر آیا مدیرعامل دستور تهیه شناسنامه‌ ای برای هر قنات داده و نقاط ضعف آن‌ها را به ‌موقع بازدید و در جهت برطرف نمودن آن‌ها اقدام نموده است؟ اینکه به ‌این‌ ترتیب و یک دفعه و آن‌هم در بحران مخوف کم‌ آبی مسئله آن‌ها حاد و  مطرح میشود، هدف چیست؟ زمینه سازی برای طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل؟

  ۳- تاریخ اولین حفاری، عمق، میزان آبدهی هر چاه تأمین‌ کننده آب مشخص است؟ تعداد دفعات کف شکنی و یا جابجایی و نوسانات کیفیت آب چگونه بوده است؟

  ۴- وضعیت چاه‌های اطراف هر چاه آب و فاضلاب شهری و یا روستایی در هنگام صدور مجوز چگونه است؟ و امروز در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا آب و فاضلاب روستایی در جهت حفاظت از فواصل چاه برای تأمین آب اقدامی نموده است؟

     از آنجایی‌ که پایین رفتن سطح آب سفره‌ های زیرزمینی برای چاه‌ ها و محدود شدن آب قنوات هر ساله مطرح بوده است، آب و فاضلاب برای مقابله به ‌موقع و جلوگیری از به چالش افتادن ناگهانی چه اقداماتی انجام داده است؟ مسلم است که در صورت به کار گرفتن توان فکری مهندسی و کارشناسی تأمین آب شرب، مجموعه این موارد از طرف مدیرعامل مطرح نمی‌ گردید. به چالش افتادن ناگهانی منابع تأمین آب شهری و روستایی خبر از عدم کفایت و کارایی مستمر و دیرینه شرکت مطروحه و زمینه سازی برای انتقال آب از سرشاخه های هلیل را داشته است.