تاریخ انتشار :

   نویسنده: دکتر مهری نجات، متخصص اعصاب و روان، پژوهشگر حوزه آسیب های اجتماعی و مدرس دانشگاه تهران

 

        مهمترین موضوع در ارتباط جنسی، رضایت جنسی است؛ اینکه زوج بعد از ارتباط جنسی به آرامش و رضایت برسند. در ارتباط جنسی فاکتورهای مختلف مؤثرند از جمله مهم ترین آنها باورهای غلط جنسی است. گاهی این باورها می تواند اثری عمیق تر از یک عمر زندگی مشترک داشته باشد. متأسفانه، به دلیل محدودیت‌ هایی موجود در نشر مسائل جنسی از طریق رسانه های ملی و معتبر و آموزش درست مسایل مرتبط توسط متخصصین (البته تأکید بر زیر سازه های لازم وجود دارد) افراد جامعه مجبور هستند اطلاعات مورد نیاز را از منابع غیر معتبر و گاهی تجاری و زیان آور کسب کنند. در حال حاضر متأسفانه، درصد زیادی از زوج ها و مردم از سایتهای پورنوگرافی و شبکه های مجازی جنسی که بسیار در دسترس هستند اطلاعات کسب می کنند و به اطمینان می توان گفت مخربترین ابزارها برای ارتباط جنسی هستند. متأسفانه، هیچگاه ابزار درست انتقال مسایل  جنسی وجود نداشته و بیشتر انتقال موضاعات جنسی توسط سودجویان و تاجران و حتی بیماران جنسی صورت می گرفته است و متأسفانه همانطور که قبلاً باورههای جنسی در مورد قدرت مطلق مردان بوده است و برای زنان جایگاهی تعریف نشده بود و در حال حاضر مجدد اطلاعات نادرستی در مورد حق جنسی خانمها به جامعه تزریق شده و بازار تجاری جنسی همچنان برای سودجویان فعال است و مهمترین هدف ارتباط جنسی که رضایت جنسی است جای خود را به رقابت جنسی می دهد و در این رقابت فقط یک عده سود می برند و نتایجی جز اعتیاد جنسی و خیانت و از هم پاشیدگی خانواده ها و استرس و افسردگی بدست نخواهد آمد. در حال حاضر، بسیاری از آقایان اضطراب ازدواج را تجربه می کنند نه به خاطر امکانات و اقتصاد بدلیل عدم توانایی در ارضاء همسرشان و این فاجعه است!

   سؤال این است چه باید کرد؟

     – آموزش درست به خانواده ها و مربیان در ارتباط با تربیت جنسی کودکان،

     – آموزش و تربیت درمانگران،

     – برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح در این زمینه،

     – مداخله در بحران و پیشگیری درست،

     – باید بکوشیم دانش جنسی علمی و صحیح مطابق با فرهنگ و دین خود را  بیاموزیم.