تاریخ انتشار :

کودک همسری

   سازمان بهداشت جهانی: «دلیل اصلی مرگ و میر دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان، زایمان و پیچیدگی‌های بارداری است.»

     هم اکنون کاری کنیم!

  • توقف کودک همسری، ازدواج زودهنگام و اجباری
  • ارائه آموزش جنسیت فراگیر
  • اطلاعات، مشاوره و خدمات برای انواع متفاوت روش های جلوگیری از بارداری ایمن، مؤثر، قابل دسترس و قابل خرید
  • مراقبت پیش از بارداری، حین بارداری، موقع زایمان، بعد از زایمان، موقع سقط جنین (جاییکه قانونیست) و بعد از سقط جنین