کتاب مجموعه شعر «لحظه‌ های ناب» سروده مهرزاد نادرپور توسط نشر پازینه منتشر شد. از این کتاب در تاریخ نهم اردیبهشت ماه در نمایشگاه کتاب با حضور شاعر رونمایی شد.

     مجموعه شعر «لحظه‌ های ناب» سروده مهرزاد نادرپور توسط نشر پازینه منتشر شد. از این کتاب در غرفه نشر پازینه در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد. مهرزاد نادرپور به خبرنگار آبتاب گفت: «لحظه‌ های ناب» نخستین کتاب من پس از حدود ۲۰ سال سرودن است. نخست شعر را با غزلسرایی شروع کردم و بعد به سمت رباعی رفتم و در نهایت به شعر نو و شعر سپید رسیدم. در این کتاب در حدود ثلثی از اشعار من منتشر شده و کتاب دومی هم دارم که تا ۶ ماه دیگر توسط همین نشر پازینه منتشر می‌ شود. پازینه انتشارات معتبری است اما اکنون مشکلات بسیاری در صنعت چاپ کشور داریم و مدام قیمت کاغذ بالا و پایین رفته و استرس چاپ کتاب را بیشتر کرده است. در این وضعیت حتی نمی‌ توان روی فروش کتاب تکیه کرد. وی افزود: برای هر کدام از اشعارم و بر اساس موضوعاتشان عکسی را نیز انتخاب کرده و پس از شعر درج کرده‌ ام. بخشی از عکس‌ ها را خودم برداشته‌ ام و برخی هم انتخابی هستند. به نظرم آمد مخاطبی که شعر من را می‌ خواند با دیدن این عکس‌ ها ارتباط بهتری با متن برقرار کرده و راغب می‌ شود تا باقی اشعار را هم بخواند. دوست داشتم که این عکس‌ ها به صورت رنگی چاپ شوند و تنها دلیل سیاه و سفید چاپ شدنشان گرانی کاغذ است. نادرپور ادامه داد: مخاطب خاص من مخاطبان عام هستند. حتی کسانی که در عمرشان دو بیت از سعدی را نخوانده و حفظ نکرده‌ اند، می‌ توانند از مخاطبان من باشند. اشعار نیز کاملاً ساده است در عین حال که می‌ توان در آن موضوعات پیچیده را هم دید. همچنین باید اشاره کنم که کتاب صوتی این اثر را نیز با صدای خودم در دست انتشار دارم که امیدوارم همراه با چاپ دوم کتاب در دسترس مخاطبان قرار گیرد.

      «لحظه‌ های ناب» مهرزاد نادرپور با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۸۰ صفحه و بهای ۳۵ هزار تومان از سوی نشر پازینه منتشر شده است.