همه‌ گیری کرونا باعث تشدید نا برابری‌ های حرفه‌ ای بین زنان و مردان شده است

 

 

       نتیجه پژوهش های مختلفی که از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا تاکنون انجام شده است، نشان می دهد که زنان به مراتب بیشتر از مردان تحت تأثیر پیامدهای بحران اقتصادی ناشی از این همه گیری قرار گرفته اند. در بررسی های سازمان بین المللی کار مشخص شده است که ۴۱ درصد از زنان در بخش هایی از اقتصاد فعالیت می کنند که همه گیری بیماری «کووید ۱۹» بیشترین تأثیر را بر آنها گذاشته است. بنا به اعلام این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد بحران اقتصادی برای زنان رنگین پوست بیشتر از دیگر زنان مشکل آفرین بوده است.

      تحقیق شرکت مکنزی که در زمینه مشاوره به شرکت ها و دولت ها فعالیت میکند نیز پیش از این نشان داده بود که بیش از ۲۵ درصد زنان در آمریکا به دنبال شیوع بیماری «کووید ۱۹» مجبور شده اند برای رسیدگی به امور خانوادگی فعالیت حرفه ای خود را متوقف کنند. نتیجه پژوهشهای مختلفی که درباره تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر زندگی زنان انجام شده است، در مجموع نشان می دهد که این پاندمی می تواند دستاوردهای زنان در زندگی حرفه ای را که طی چند دهه به دست آمده بود زیر سؤال ببرد. این در حالی است که پیش از همه گیری بیماری «کووید ۱۹» اغلب این دستاورد ها «ناکافی» توصیف می شد. به عنوان مثال، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا تخمین می زنند که محو اختلاف موجود بین دستمزد زنان و مردان در فرانسه در صورت ادامه روند کنونی هزار سال طول خواهد کشید.