تاریخ انتشار :

فاطمه معتمد آریا،‌ سفیر سلامت روان شد

     

«فاطمه معتمد آریا» که با کمپین مقابله با افسردگی «حرف میزنم» با دو مجموعه علمی روانپزشکان ایران و کرسی یونسکو در آموزش سلامت همکاری خود را آغاز کرده بود رسماً به عنوان سفیر سلامت روان معرفی شد.