تاریخ انتشار :

طرح کودک‌ همسری دوباره به صحن می‌ آید

 

      طیبه سیاوشی شاه‌ عنایتی، می‌ گوید تا هنگامی که ماده‌ ی ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح نشود؛ شاهد ازدواج‌ های زودهنگام در کشور خواهیم بود. طرح «کودک همسری» در حقیقت تلاش می‌ کند به ‌نوعی سن کودکی را افزایش دهد و مانع بروز آسیب‌ های ناشی از ازدواج کودکان در جامعه شود. رئیس مجلس تشخیص داد که این طرح برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردد و نمایندگان به اتفاق آراء به پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر بازگشت مجدد طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی رأی دادند. تلاش کرده‌ ایم در این طرح، بندی را که اجازه می‌ دهد دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ازدواج کنند، یعنی بند «به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» برای پیشگیری از اجبار والدین به ازدواج فرزندانشان در زیر سن قانونی از ماده‌ ی قانونی حذف شود.  امیدوارم بررسی‌ های کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی به سرعت انجام شود و نتیجه‌ ی آن تا نیمه‌ ی آبان‌ ماه سال‌ جاری به صحن مجلس ارائه شود.