تاریخ انتشار :

سالمند آزاری، رتبه سوم خشونت‌ های خانگی در ایران

 

      جعفری، مدیرکل دفتر آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که علی‌ رغم اینکه توجه به سالمند در دین اسلام مورد تأکید است، در حال حاضر سالمند آزاری بعد از کودک آزاری و همسر آزاری رتبه سوم خشونت‌ های خانگی در کشور را دارد که نیاز به برنامه‌ ریزی مناسبی در این حوزه وجود دارد. جعفری بیان کرد: جمعیت سالمندی ۹.۲ درصد در واقع ۷ و نیم میلیون جمعیت هستند که ۳۰ سال بعد به ۳۳ درصد می‌ رسد، در واقع از هر ۳ نفر یک نفر سالمند می‌ شوند. وی یادآور شد که همه این آسیب‌ های اجتماعی هشدار است که نشان می‌ دهد ساختار خانوار آسیب‌ پذیر است، در حوزه حمایت از خانواده سالمندی با چالش بزرگی روبرو هستیم. وی تأکید کرد: “بحران اجتماعی ناشی از قصور در حوزه خانواده است باید راهکار‌ها و اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم، اورژانس اجتماعی در حوزه مداخلات ورود می‌ کند و در حال حاضر کودک‌ آزاری، همسر آزاری سالمند آزاری و معلول آزاری در رأس خشونت‌ های خانگی قرار دارند. جعفری عنوان کرد: طبق شاخص‌ های بررسی‌ شده شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر و شهر‌هایی با رشد آسیب‌ های اجتماعی بالا به اورژانس اجتماعی مجهز شوند، تاکنون ۳۵۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور تأسیس شده است. وی افزود که در حال حاضر ۴۵۰۰  نیرو تحصیل‌ کرده رشته‌ های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و علوم اجتماعی در حوزه اورژانس اجتماعی استخدام شدند. مدیر اورژانس اجتماعی کشور یادآور شد: در طرح جدید به دنبال عقد تفاهم‌ نامه با اورژانس پزشکی و ایجاد سامانه هستیم، در این سامانه افرادی که با ۱۱۵ تماس بگیرند در صورت داشتن مشکل و آسیب اجتماعی به اورژانس اجتماعی متصل و در کمترین زمان ورود پیدا کنیم .وی بیان کرد: با ورود اورژانس در هر مکانی فرهنگ ضد خشونت رواج پیدا کرده است، اورژانس اجتماعی باز تولید آسیب ندارد، بلکه آسیب‌ های اجتماعی را به‌ صورت عمیق رسیدگی و پیگیری می‌ کند، تاکنون یک‌ میلیون و ۸۰ مورد خدمت در حوزه کودک‌ آزاری، همسر آزاری، سالمند آزاری و معلول آزاری در اورژانس اجتماعی ارائه‌ شده است. جعفری تأکید کرد: “سال گذشته ۸۰۰۰ پیشگیری از اقدام به خودکشی داشتیم. در حال حاضر ما رتبه ۱۲۵ خودکشی در جهان را داریم که نشان می‌ دهد موفق عمل کردیم و اقدامات خوبی صورت گرفته است. وی بیان کرد: کودک‌ آزاری رتبه اول آسیب‌ های اجتماعی را دارد و هیچ کودکی نباید در معرض خشونت باشد، ۵۰ درصد موارد کودک‌ آزاری‌ هایی که شناسایی‌ شده بیش از یک سال از سابقه خشونت آن‌ ها می‌ گذرد، در حوزه همسر آزاری نیز همین‌ طور است. مدیر اورژانس اجتماعی کشور عنوان کرد: “اورژانس اجتماعی زنجیره‌ ای از خدمات است، در واقع اورژانس اجتماعی گلوگاه آسیب‌ های اجتماعی است، باید شناسایی و ساماندهی شوند، خانه امن پذیرای زنان آسیب‌ دیده و خانه سلامت پذیرای دختران فراری است. وی بیان کرد: “ما به ‌جای منفعل بودند؛ کنش گرانه و فعالانه ورود پیدا کردیم و در اورژانس اجتماعی فاصله و زمان را کم کردیم، به ‌طوری‌ که خودمان سراغ فرد آسیب‌ دیده می‌ رویم، در حوزه آسیب‌ های اجتماعی فرد از نظر روحی دچار آسیب می‌ شوند.” جعفری یادآور شد: “وقتی به یک دختر و یک پسر تعرض جنسی می‌شود تا مادام عمر آسیب را یدک می‌ کشد، اورژانس اجتماعی می‌ تواند در این مواقع کمک خوبی انجام شود، باید دست‌ به‌ دست هم دهیم چراکه همه افراد در معرض آسیب قرار دارند و آسیب اجتماعی مرزی ندارد.” وی عنوان کرد که سازمان بهزیستی ضربه‌گیر است و اگر حمایت نشویم ضربه‌ پذیر می‌ شویم، آسیب اجتماعی زیبنده کشور ما نیست، هنر آسیب‌ شناسی است نباید آسیب‌ ها را لاپوشانی کنیم.