دکتر آفاق آذربال

   لیلا سجادیان-خبرنگار

   اولین مدرک پزشکی زنان در ایران

 

     بر اساس شواهد اولین زنی که دانشنامه فارغ التحصیلی رشته پزشکی اش را دریافت کرد، دکتر آفاق آذربال متولد ۱۳۰۶ و فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود. او اولین تولیدکننده واکسن وبا در ایران بود.