تیمسار سرتیپ مرضیه ارفع

 

     نخستین سرتیپ زن در ارتش ایران و خاورمیانه تیمسار سرتیپ مرضیه ارفع بود. او در سال ۱۲۸۰ به دنیا آمد و در سال ۱۳۱۲ به‌ دستور رضا شاه با درجه هم‌ ردیف سروانی مشغول به خدمت در ارتش شاهنشاهی شد و این آغاز فعالیت زنان در ارتش ایران بود. او در سال ۱۳۳۸ به عنوان اولین زن ایرانی به درجه سرتیپی ارتقاء یافت و در سال ۱۳۴۱ پس از ۳۰ سال خدمت در ارتش شاهنشاهی از خدمت بازنشسته شد. ارفع در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷ چشم از جهان فرو بست.