تاریخ انتشار :

۸۵ درصد از مبتلایان به ایدز مرد هستند

 

 

        رئیس اداره میانسالان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۹۰ درصد حوادث شغلی برای مردان اتفاق می‌ افتد گفته است، ۸۵ درصد موارد ایدز نیز در مردان دیده می ‌شود. «ربابه علامه»، رئیس اداره میانسالان وزارت بهداشت همچنین با اشاره به مشکل عفونت‌ های آمیزشی گفت: “باید بدانیم که عفونت‌ های آمیزشی در مردان بسیار بی سر و صدا ایجاد می ‌شود. پرداختن به این مسائل در سیستم بهداشتی و درمانی باعث می‌ شود که موانع فرهنگی برای رفع آنها حل شود و ما به طور فعال بتوانیم در این حوزه‌ ها اقدام کنیم.”
      براساس آخرین آمار منتشر شده ۵۲ از مبتلایان به ایدز را افراد ۲۱ تا ۳۵ سال تشکیل می ‌دهند. نزدیک به ۶۶ درصد از طریق سرنگ آلوده، حدود ۲۰ درصد روابط جنسی و ۱۵ درصد از طریق مادر به فرزند به این ویروس آلوده شده‌ اند.