تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسید پاشی

 

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان موافقت کردند. در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت، مجلس یک فوریت طرح تصویب مجازات اسید پاشی و حمایت از قربانیان اسید پاشی در مجلس تصویب شد. در جلسه روز دوشنبه مجلس برخی نمایندگان با اشاره به اینکه در قانون فعلی به جنبه عمومی جرم توجه نشده و امکان اجرای قصاص وجود ندارد، به لزوم اصلاح این قانون تأکید کردند.