اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقای مشارکت زنان و خانواده

  

در پی ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور، اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان حفاظت محیط زیست، با دستور جناب آقای دکتر کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان، برای اجرا به واحدهای ستادی و استانی ابلاغ شد. فاطمه نکویی، دبیر کمیته راهبردی امور زنان و خانواده سازمان، ضمن اعلام‌ این خبر، افزود حمایت از حقوق و ارتقای مشارکت های مدنی زنان در تمام سطوح  سازمان محیط زیست، تحکیم بنیان خانواده، توان افزایی و تاب آوری زنان در جوامع محلی و افزایش بهره وری آنان در اصلاح فرآیندهای محیط زیستی، از مهمترین رویکردهای این سند است. وی خاطر نشان ساخت، اولین سند راهبردی توانمند سازی و ارتقای مشارکت زنان و خانواده سازمان با تأکید بر اسناد بالا دستی کشور و مفاد کنوانسیون های بین المللی در حوزه زنان و خانواده، در نشست های مشورتی و با بهره مندی از نظرات استادان و خبرگان این حوزه، تهیه و تدوین شده است.