تاریخ انتشار :

‌تحریم ستایان و دشمنان ایران

   نویسنده: دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

       مرحوم هاشمی رفسنجانی جمله ای بدین مضمون دارد: “برخی ها برای گول زدن مردم تحریم ها را نعمت الهی حساب می کنند. چه نعمتی”.

‌‌      هاشمی سیاستمداری توسعه گرا بود. او زوایای مختلف و مقتضیات پیچیده توسعه را بهتر از برخی از سیاستمداران و سیاست ورزان می فهمید. او در همان سخنرانی تصریح می کند که استقبال بخشی از ارباب قدرت از تحریم شدگی نوعی مردم فریبی است. سخن هاشمی، در حقیقت نقد دیدگاهی است که قدرت تعامل با دنیا را از دست داده و راهی جز  منازعه، تسلیم یا تحریم شدن برای آنها باقی نمی گذارد. این طیف، برآنند تا به نام مبارزه با نفوذ و لیبرالیسم و ناتوی اقتصادی و فرهنگی و نظامی دشمن، ایران را به منزوی ترین کشور جهان تبدیل کنند. غافل از آنکه گزینه های پیش رو برای ایران بسیار بیشتر از اینهاست. یک بار برای همیشه باید اعلام کنیم که تحریم شدن افتخار نیست، تسلیم شدن هم ننگ ابدی است. البته، اگر دشمنان ایران در هر حالتی ما را در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم قرار دهند، باید با تمام قوا برای خنثی کردن توطئه و خباثت آنها مبارزه کنیم، اما استقبال از تحریم و سنگ اندازی در مسیر مبارزه با تحریم عمل عاقلانه و شرافتمندانه ای نیست. دعوت به تحریم کشور یا استقبال از آن بی شباهت با دعوت به مداخله بیگانه در امور داخلی کشور نیست، یعنی نوعی نقض استقلال و عزت ایران به حساب می آید. تحریم کنید تا تسلیم شوند. تحریم دوستان دو دسته اند:‌

  یک-  دوست ایران و نظامند، اما کارنامه فکری و سیاسی آنها آکنده از شور و احساس و دانایی ستیزی‌ است. کنه تفکر اینها چنین است: تحریم کنید تا قوی تر شویم. ‌اینها ساده ترین راه را برگزیده و استقلال کشور و نظام را در انزوا جستجو می کنند. به نظر من، برخلاف ظاهر و مدعیات ارزش گرایانه، این دیدگاه دچار نوعی خود باختگی عمیق است، زیرا هیچ ظرفیت، شهامت و دانشی را برای تعامل عزتمند و مبتنی بر منافع ملی، با دنیا در خود سراغ ندارد. این دسته از عزیزان برای غالب کردن دیدگاه های دیپلماسی انزوا گرای خود گاه سنگ هایی را در چاه انداخته اند که در آوردن آنها ده ها سال زمان و هزینه های هنگفت می طلبد. مثال بارزی را که در این زمینه می توان زد حمله به سفارت خانه ها و مخالفت کورکورانه با تأسیس نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران است.  در یک نگاه مقایسه ای، ‌ایران یکی از وفادارترین کشورها به قواعد صلح جهانی در منطقه غرب آسیا بوده است، اما رفتار انزوا گرایانه و تعامل ستیز گروه های محافظه کار باعث شده است تا دنیا به جای محکوم کردن کشورهایی مانند عربستان به محکوم کردن ایران بپردازند.

   دو- دشمنان ایران، خصم نظام جمهوری اسلامی اند و هدف آنها سرنگونی است. کنه اندیشه اینها را می‌توان در این عبارت خلاصه کرد: تحریم کنید تا تسلیم شوند. ‌اینها برخلاف تندروهای دلواپس در به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی هوشمندانه عمل می کنند و با مناسبات کثیفی که با دولت های آمریکا و عربستان برقرار کرده اند، به صورت حرفه ای در حال بازی دادن تندروهای داخلی اند.