تاریخ انتشار :

چند مناسبت جهانی روزهای پایانی خرداد

 

 

       روزهای پایانی بهار همراه با مناسبت های مهم بین المللی بود که در هر مورد سالهاست دهها مسئله نظری یا عملی مربوط به حقوق انسانی مطرح بوده و می باشد. چند مناسبت جهانی روزهای پایانی خرداد، جلوه هایی از دغدغه های متعدد مرتبط با حقوق بشر است. برای آنان که در هر مورد دغدغه انسانی دارند این مناسبت ها بهانه ای است تا بر تلاشهای خود بیافزایند و این احساس را ترویج دهند که مسائل مشترک بشری را با تلاش مشترک همه انسانها می توان حل کرد و نباید توقع داشت که فقط از گذر فعالیت برخی سازمانهای تخصصی ملی یا بین المللی یا نهادهای رسمی کشورها میتوان چالش های فراروی بشر مربوط به موضوع هر مناسبت بین المللی را مرتفع نمود و زمینه تحقق اهداف بلند را فراهم آورد. با امید به حساسیت روز افزون همه ما برای ارتقای حقوق انسانی، عناوین مناسبت های جهانی روزهای پایانی بهار در زیر تقدیم می شود:

  -۲۰ ژوئن/۳۰ خرداد؛ روز جهانی پناهندگان

      کشور ما سالهاست پذیرای چند میلیون پناهنده از کشورهای همسایه است و بر این اساس باید دائما نحوه رعایت حقوق انسانی پناهندگان را ارزیابی و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم. همچنین، هزاران ایرانی به کشورهای مختلف رفته و وضعیت پناهنده یا پناهجو را دارند که علی القاعده باید رعایت حقوق آنها را از کشورهای میزبان مطالبه کرد.

  -۱۹ ژوئن/۲۹ خرداد؛ روز بین المللی محو خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

     متأسفانه در اکثر مخاصمات مسلحانه این جنایت بین المللی صورت می گیرد، حتی بعضا در ناآرامی های داخلی کشورها نیز تعرض ها یا اذیت و آزارهای جنسی یا ضربه وارد کردن به بخش هایی از بدن زنان با نگرش جنسیت زده در بسیاری مناطق جهان گزارش می شود؛ فلذا باید نسبت به رفع این پدیده غیر انسانی حساسیت گسترده ای داشت تا به به تدریج امکان وقوع آن در همه کشورها منتفی شود.

  -۱۸ژوئن/ ۲۸ خرداد، روز بین المللی رویه و هنر انتخاب، طبخ و مصرف تغذیه پایدار

      رویه درست سرمایه گذاری برای تولید مواد غذایی پایدار، طبخ و مصرف درست آنها می تواند رعایت حق بر غذا و امنیت غذایی را برای همگان و همه نسل ها ممکن سازد. سبک زندگی نامناسب می تواند چالش های مختلف غذایی و سلامتی را برای انسان در سطوح ملی و جهانی رقم زند. کشور ما نیز در این زمینه نیاز به اصلاح فرآیندهای مختلف دارد.

  -۱۷ ژوئن/۲۷ خرداد؛ روز بین المللی مقابله با بیابان زایی و خشکسالی

      با توجه به کاهش روز افزون منابع آب و تغییرات اقلیمی و فرسایش خاک، همه کشورها این حساسیت را دارند که مبادا با رویکردهای نادرست بر توسعه بیابانها در کشور خود بیافزایند و منابع حیات را مخدوش سازند. کشور ما چون از حجم گسترده مناطق بیابانی برخوردار است و در مناطق مختلف با مشکلات کمبود منابع آب روبروست نسبت به این موضوع باید حساسیت ویژه ای معمول دارد.