تاریخ انتشار :

اشتغال ۱۲ درصدی زنان در هیئت علمی دانشگاه‌ ها

   نویسنده: دکتر امان‌ اللّه قرایی مقدم

 

        امان‌ اللّه قرایی مقدم، استاد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی درباره آمار و اطلاعات متناقضی که درباره میزان زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ ها و انتقادات درباره تعداد کم زنان هیأت علمی به نسبت مردان گفت: تعداد اعضای هیأت علمی در خانم‌ ها بسیار کمتر از مردان است و انتقادات به این موضوع کاملاً درست است. وی در ادامه بیان کرد: سازمان‌ ها و جامعه ما حق و حقوق زنان را در هیچ نهاد و دستگاهی به تساوی مردان به رسمیت نشناخته‌ اند و نسبت به زنان تعصب دارند که یکی از این سازمان‌ ها هم وزارت علوم است. قرایی مقدم در ادامه افزود: این موضوع ظلمی است که با وجود شعار احقاق حقوق زنان در جامعه رخ داده است، نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌ دهند و زنان نقش بسیار مهمی در طول تاریخ و بعد از انقلاب بر عهده داشته‌ اند. استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: برخی از متعصبان و کوته فکران نمی‌ خواهند بپذیرند که زنان هیچ چیزی کمتر از مردان ندارند؛ با وجود اینکه اساتید خانم به مراتب بهتر از مردان هستند و این موضوع ثابت شده است. قرایی مقدم تشریح کرد: این افراد کوته فکر دچار دکماتیسم فکری هستند و فکر می‌ کنند که فقط مردان می‌ توانند بهترین باشند. بهترین متخصصان ما در پزشکی یا حوزه اتم و تدریس، زنان هستند. جامعه ما بعد از انقلاب اسلامی نسبت به سایر کشور‌های اسلامی وضعیت بسیار خوبی دارد. اشتغال زنان تحصیل کرده ۳ برابر کمتر از مردان تحصیل کرده است. این استاد دانشگاه خوارزمی درباره آمار اشتغال زنان تحصیل کرده در کشور گفت: هنوز از نظر اشتغال زنان تحصیل کرده ما ۳ برابر کمتر از مردان تحصیل کرده مشغول به کار هستند.

       قرایی مقدم در ادامه در پاسخ به این سؤال که وزیر علوم در مجلس در پاسخ به انتقادات بهارستانی‌ ها اعلام کرده است ۲۰ درصد از سهم اعضای هیأت علمی مربوط به زنان است در حالی که نمایندگان مجلس آمار ۱۲ درصدی ارائه می‌ دهند، گفت: آمار ۲۰ درصدی زنان عضو هیأت علمی دروغ است و سهم زنان از اعضای هیأت علمی ۱۲ تا ۱۳ درصد است و فقط همین میزان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ ها هستند. وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که وزیر علوم بیان کرده است که علت این آمار پایین عدم علاقه خود زنان به کار است گفت: این موضوع را قبول ندارم و موضوعی کاملاً بی پایه و نشان دهنده مکانسیم دفاعی فرافکنی است، چرا که هیچ زنی نیست که دکتری گرفته باشد و نخواهد استاد دانشگاه بشود. روابط مداری باعث مهاجرت زنان شایسته از کشور می‌شود. این استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه افزود: وقتی روابط مداری در جامعه حاکم است باعث می‌ شود زنانی مثل مریم میرزاخانی از کشور رانده شوند. بسیاری از زنان شایسته ما هم اکنون مهاجرت کرده اند. قرایی مقدم در ادامه با بیان اینکه این امر باعث فرار مغز‌های بزرگ و شایسته از کشور می‌ شوند افزود: برای هر فردی که به دوره دکتری برسد در کشور حداقل نیم میلیارد هزینه شده است. عدم به کارگیری زنان در هیأت علمی دانشگاه‌ ها ظلمی است که نسبت به زنان روا داشته می‌ شود.