تاریخ انتشار :

آمار تکان‌ دهنده کودک ‌بیوه ‌ها فاجعه‌ ای بزرگ برای کشور

 

 

      سید حسن موسوی، رئیس انجمن مددکاری؛ چندی پیش با انتقاد از وجود ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور نسبت به افزایش این پدیده هشدار داد و گفت: “فقر فرهنگی و اقتصادی دو فاکتور مهمی است که به این موضوع دامن می‌ زنند.” او با اشاره به اینکه براساس قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است، تأکید کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح افزایش سن ازدواج رأی مثبت دهند. با نگاهی به آمارهای سال ۱۳۹۶ از ۷۸  هزار و ۹۷۲ ازدواج ثبت‌ شده سهم دختران زیر ۱۵ سال ۱۴۸۱ مورد بوده که این آمار تنها مختص تهران است و آمار بیشتری از این دست ازدواج‌ ها در شهرستان‌ ها و مناطق محروم به دست می‌ آید‌. بنابر گفته‌ های مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و با استناد به آمارهای موجود تعداد دخترانی که در شهرستان‌ های مختلف و در سن پایین ازدواج می‌ کنند، بین دو تا سه نفر است و در کل کشور حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌ اند‌. همچنین براساس آمارها، ۲۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد که وضعیت نگران‌ کننده‌ ای را هشدار می‌ دهد. این در حالی است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در کشور ۱۳ سال است، اما ازدواج ‌های پایین‌ تر از این سن نیز با اذن پدر انجام شود.