نه، به کیسه های پلاستیکی

    شهناز زنگنه-خبرنگار

 ایران یکی از ۱۰ کشور نخست دنیا در زمینه مصرف پلاستیک است. براساس آمار موجود، میزان پلاستیک تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در سال تخمین زده شده که این رقم معادل حدود ۵۰ تن در روز است. هر شهروند تهرانی به طور متوسط روزانه ۳ نایلون پلاستیکی را وارد چرخه محیط زیست می‌کند. بقایای پلاستیک باعث مرگ بیش از یک میلیون پرنده در سال و همچنین مرگ بیش از صدهزار پستاندار می‌شوند. موقع خرید با بردن ساک و کیف های پارچه ای تا جایی که می‌توانیم به گرفتن کیسه‌های پلاستیکی هنگام خرید، نه بگوییم.