شاعر: نکیسا رجائی خراسانی-کودک ۷ ساله

 

  من در پارک هستم

  شادان و خندان

  سرسره و الاکلنگ

  هستند در پارک

  بچه­ ها بازی می­ کنند

  بچه­ ها شادی می­ کنند

  پر از خنده است آنجا

  چه زیباست دنیا!