وضعیت برزخی و سرگشتگی انسان معاصر

   نویسنده: مازیار عارفانی

 

        مفاهیم عصر باستان هرگز دست از سر آدمی بر نخواهند داشت. پدیده‌ های قدیمی دوباره باز می‌گردند و با اسطوره‌ ها، روایت‌ ها و رخدادهای پیشاتاریخی، یک‌ بار دیگر در عصر کنونی ظهور می‌ کنند. قابیل هر روز هابیل را می‌کشد، چه در عفرین، چه در هند، چه در لاس‌ وگاس… جنگ خدایان یونان باستان، بدل به جنگ ابر قدرت‌ های هسته‌ ای می‌ شود و قربانی دختران در پیشگاه خداوند، این‌ بار به شکلِ اِشغال اندام جنسی ظهور می‌ کند؛ از این رهگذر یکی از مهم‌ ترین ابزار عصر قدیم، یعنی سحر، جادو و جادوگری باید نقش بی‌ بدیل خود را یکبار دیگر به درستی ایفا کند، زیرا جهان بدوی همواره به شکل بی‌ رحمانه‌ ای دوست دارد از مدار علم بگریزد و ذات انسان بدوی، بیشتر طالبِ توضیح غیرمنطقی است (دقیقاً بر خلافِ انسان مدرن).

        این‌ بار عصر قدیم و لشگر بی‌شمار سربازانش جادوهای جدید خود را رو می‌کنند؛ جادوهایی برای عادی‌ سازی قربانی‌ ها، قتل‌ ها و فجایع… یکی از بزرگترین این جادوها که می‌خواهد انسان مدرن را با اکسیری بدوی به سعادت و رستگاری برساند، (نظریه‌) انرژی مثبت است. چیزی که تاکنون نه تنها هیچ پژوهش علمی و آکادمیکی آن را تأیید نکرده‌، بلکه برخی از تحقیقات _مانند تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا_ حاکی از دروغین بودن این نظریه بوده و در چندین و چند آزمایش هم شکست خورده است. با این حال انرژی مثبت آنقدر زیبا و فریبنده است (مثل هر جادوی دیگری) که خیلی‌ ها دوست دارند به این ابزار بدوی متوسل شوند و صفحات وب را با مطالب دروغین و بی‌ اساس به اشغال خود در می‌ آورند، مطالبی که کوچکترین پایگاه علمی ندارند! ابزاری که با جادوی بدوی‌ اش می‌تواند کاری کند وقتی لم داده‌ ایم روی کاناپه و با برقی رخشان در چشم‌ها به تلویزیون می‌ نگریم، انرژی مثبت ساطع کنیم از خودمان برای پناهندگانی که پشت مرزهای یونان می‌ میرند، برای گرسنگان آفریقا و حتی کودکی که پاهایش را می‌ گیرند و در سطل زباله سرنگونش می‌ کنند، برای زنان دستفروشی که سیلی می‌ خورند، برای گازهای اشک‌ آور، پیاده‌روهای ماتم‌ زده و مادران داغدار زمین… انرژی مثبت با جادوی تخمیری‌ اش گویی جهان زشت ما را قابل تحمل‌ تر می‌کند برای قربانیانی که در صف انتظار ایستاده‌اند.