دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تأمین امنیت زنان

 

 

       اشرف گرامی ‌زادگان، مشاور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به حذف حدود ۴۰ ماده از لایحه «تأمین امنیت زنان» تأکید کرد: “این مواد به هیچ دلیلی حذف نشده‌ اند، مگر اینکه تکراری بوده‌ اند.” وی با بیان اینکه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از حدود سال ٩٠ در جریان بوده است، افزود: “در این سالها افراد زیادی روی این لایحه کار کرده و نظر داده‌ اند، ولی وقتی این لایحه به دولت یازدهم رسید نکاتی داشت که با همکاری چند تیمی که با آنها می ‌کردیم منجر به اصلاحاتی در لایحه شد.” وی با اشاره به اینکه آخرین اصلاحات زمانی انجام شد که ما این لایحه را به دولت دادیم، اظهار کرد: “این لایحه ابتدا ۹۱ ماده بود و علت آن هم این بود که در طی سالها هیچ کاهشی در آن اتفاق نیفتاده بود. وقتی لایحه به دولت رفت و بعضی از موارد آن به دلیل اصلاح قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی در سال ۹۲ و ۹۴ که موارد مشابه زیادی با این لایحه داشت، اصلاح شد.”

     مشاور پارلمانی و حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به اینکه این موارد در جلساتی که در قوه قضائیه داشتیم اصلاح شده است، تصریح کرد: “وقتی این لایحه از دولت آمد، چون جنبه جرم و مجازات داشت؛ باید براساس قانون، قضایی می‌ شد و به همین دلیل ما وارد قوه قضائیه شدیم. قوه قضائیه خیلی خوب و سریع با ما همکاری کرد؛ چرا که همانطور که می دانید کار در قوه قضائیه اطلاله دارد ولی مسئولان قوه قضائیه که خودشان هم احساس نیاز می‌ کردند، قبول کردند تا رسیدگی به این لایحه را تسریع بخشند؛ به همین دلیل واحد حقوقی معاونت زنان ۶ ماه به قوه قضائیه می‌ رفت. حدود ۱۸ قاضی از قسمت های متفاوتی که خود قوه قضائیه تعیین کرده بود به این لایحه رسیدگی می‌ کردند و تمام آنها نیز با سابقه و بسیار حاذق بودند. در واقع، «تکراری بودن» دلیل حذف ۴۰ ماده از لایحه تأمین امنیت زنان بوده است.