امنیت زنان در جامعه نباید خدشه دار شود

 

 

        طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویدئوی پخش شده درباره ضرب و شتم یک زن توسط مأمور انتظامی گفت: “در این قضیه عده ای ما را متهم به دفاع از بد حجابی می کنند، اما بحث اصلا این نیست؛ بلکه بحث بسیار مهم «امنیت زنان» است که نباید در جامعه خدشه دار شود.” وی افزود: هر چند درباره این ویدئو ان قلت های زیادی وجود دارد اما مشاهده آن، شوک شدیدی به جامعه از جمله خود من وارد کرد؛ در حدی که می توانم بگویم طی این چند سال نمایندگی مجلس از هیچ واقعه ای به اندازه این اتفاق، پیام مردمی دریافت نکرده ام. از پیامهای مردمی در اینستاگرام گرفته تا تلگرام و توئیتر. وی با اشاره به ویدئوی مذکور گفت: “باید نخست به این سؤال پاسخ گفت که رفتار این مأمور چقدر در چارچوب قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴می گنجد؟ او تصریح کرد: “در روانشناسی گفته می شود بعد از نیاز به غذا مهم ترین نیاز انسان، احساس امنیت است. مهم ترین مسأله اکنون این است که «امنیت زنان» در جامعه خدشه دار نشود.”