تاریخ انتشار :

قربانیان خشونت خانگی در انتظار اصلاحات قانونی

    مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

       به گزارش گاردین، هزاران قربانی خشونت خانگی در انگلیس همچنان از دسترسی به دادگاه هشت ماه پس از آنکه دولت وعده داده بود که دریافت کمکهای قانونی تسهیل خواهد شد، محروم هستند. وزارت دادگستری اعلام کرده است که نیاز است قربانیان خشونت شواهدی مبنی بر اینکه در پنج سال گذشته مورد آزار قرار گرفته اند را به دادگاه ارائه دهند. در این راستا گواهی پزشک، صورتجلسه پلیس و خدمات اجتماعی نیز پذیرفته خواهد شد. «گلوریا دپیرو» کارشناس وزارت دادگستری انگلیس، گفت اینکه افراد آسیب پذیر هنوز منتظر اصلاح قانون هستند، غیرقابل قبول است. وی گفت که ما از تصویب قوانین لازم برای ارائه بهتر خدمات به قربانیان خشونت خانگی حمایت می کنیم و نیاز است تا مؤسسات خیریه و زنان در ارائه کمک های حقوقی به قربانیان همکاری داشته باشند. «گلوریا دپیرو»، در نامه ای خطاب به «دیوید لیندنتون» وزیر دادگستری انگلیس گفت که دولت هر ماه اعلام می کند که در حال پیاده سازی این اصلاحات است و این در حالی است که قربانیان خشونت خانگی هنوز از دسترسی به عدالت در مسائل مهمی که مربوط به امنیت آنها و فرزندانشان می شود، محروم هستند. من از شما می خواهم به اصلاحاتی که وعده داده بودید، سریعا عمل نمائید و دسترسی آسان به کمک های قانونی را برای قربانیان فراهم کنید. «دپیرو» می گوید که آمار وزارت دادگستری نشان می دهد که طی پنج سال گذشته تعداد درخواست کمک از سوی قربانیان خشونت خانگی ۲۰ درصد کاهش داشته است، زیرا طبق قوانین جدید افراد برای دریافت کمک باید شرایط خاصی داشته باشند تا بتوانند طبق مقررات وضع شده حمایت شوند. این امر موجب شده است که افراد تحت پوشش کاهش یابند. 

    منبع:

 

https://www.theguardian.com/law/2017/oct/18/domestic-violence-victims-still-waiting-for-legal-aid-reform-says-labour