تاریخ انتشار :

زنان سرزمینم ایران

   نویسنده: استاد کیومرث ترکاشوند

 

       بنـده نه قصــد، حمایت از زنان را دارم و نه تعصب خاصی در این مورد! اما اگر با اندکی تأمل در تاریخ چه در ایران و چه در اروپا می بینیم که در طول تاریخ همیشه و در همه جا زنان دوشادوش مردان چه در انجام کارهای سخت مانند پرستاران فداکار در جنگها و یا در کار تولید، و …… چیزی کم نگذاشته اند، حتی تجربه نشان داده است در برخی، مشاغل حتی در سطوح بالای مدیریتی کارایی زنان بالاتر بوده است. و هـر جا زمینه برای رشد و شکوفایی زنان فراهم بوده، در بسیاری از جاها گوی سبقت را از مردان ربـوده اند. نمونه بارز آن خانم “مرکل” رئیس جمهـور آلمان را داریم که طی سالهای خدمتش شاهد رشد چشمگیری در اقتصاد آلمان بودیم و در موضوع نوع دوستی و صلح نیز طی۳ سال گذشته با یک برنامه منسجم و خوب حدود یک میلیون پناهنده از کشورهای سوریه، عراق، ایران و افغانستان را اسکان داده و همانند یک شهروند آلمانی با آنها برخورد میشــود.

      و به عنوان ختم کلام اگر در کشور ما ایران زنان پیشرفت چشمگیری در کارهای مدیریتی یا غیره نـداشته اند، مقصــر ما مردان و قـوانینی است که مانع حضــور زنان در عـرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، ورزشی و… بــوده است. پاینــده باشیـــد و ســرفراز.