تاریخ انتشار :

    مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

       به عنوان یک پدر و مادر، طبیعی است که در مورد فرزند خود نگران باشید و قطعاً موقعیت هایی وجود دارند که سبب بروز نگرانی بیشتری نسبت به سایر موارد می شوند. اخیرا یک زن در مورد تغییرات رفتاری دختر پنج ساله اش ابراز نگرانی کرده و برایش این تصور را به وجود آمده بود که ممکن است این کودک مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته باشد. مادر کودک طی ماه گذشته تغییرات رفتاری هشدار دهنده ای از کودکش مشاهده کرده بود. کودک رفتاری تهاجمی و پرخاش گر داشته است. او به طور مداوم در حال حرکت بوده، حرف های بی معنی می زده است و در میان صحبت سکوت کرده و مجددا شروع به حرف زدن درباره یک موضوع دیگر می کرده است، کودک دچار بد خوابی شده بود و رفتارهایی چون دزدی مواد غذایی از دیگران از وی سر زده است. افکار مزاحم او را اذیت می کرد و از خشونت و لگد زدن به گربه صحبت می کرد. او مرتب سؤال می کرد که آیا اگر مادرش متوجه گناهی در وی شود، به پلیس اطلاع می دهد و آیا پلیس او را دستگیر می کند؟ مادر کودک گفت که دخترش افکار خود را با آرزوی مرگ برای کسی ابراز کرده و گفته است که آتش سوزی اخیر برج گرنفول واقعاً خنده دار بوده است. مادر می گفت که نمی داند چه باید بکند؟

بسیاری از مردم نظر داده بودند که متأسفانه به نظر می رسد که دختر شما مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است و مرکز NSPCC هم موافق بود که ممکن است مسئله جدی برای بررسی وجود داشته باشد. «امیلی چری»، سرپرست مؤسسه NSPCC  به ایندیپندت گفت: “برای مادر طرز رفتار کودک بسیار نگران کننده بوده است. ناگهان تغییرات نامعلومی در نحوه ی رفتار کودک رخ می دهد و اغلب می تواند نشانه هایی از سوء استفاده جنسی و خشونت باشد. نشانه ای که به خصوص بسیار نگران کننده بود، این است که کودک از معلمان و پلیس ترسانده شده بود. اکثر مجرمین از ایجاد احساس ترس، شرم و گناه استفاده می کنند تا قربانی را وادار به سکوت کنند. در این شرایط ضروری است تا والدین از حمایت یک مددکار برای کودکشان برخوردار شوند.” «چری» در ادامه افزود که با زبانی ساده باید به کودک گفت که بدن او متعلق به خودش است و هیچ نگرانی نباید داشته باشد و می تواند به راحتی صحبت کند.

نشانه های زیر حاکی از این هستند که کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته است:

 • نوسانات خلقی شدید (به ویژه در کودکان جوان)
 • شب ادرای
 • عفونتهای ادراری
 • اختلال در اشتها
 • بد خوابی
 • درد در ناحیه تناسلی
 • استفاده از الفاظ جنسی که تاکنون از آنها اطلاعی نداشته است
 • گوشه گیری
 • ترس از دیدن افراد، مکان ها یا قرار گرفتن در موقعیت های خاص
 • رفتارهای تهاجمی
 • خودزنی و فکر کردن به خودکشی

منبع:

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/child-sex-abuse-signs-parents-need-to-know-nspcc-mood-swings-a7793686.html