تاریخ انتشار :

ضرورت آموزش مهارت‌ های زندگی به دانش آموزان مقطع متوسطه

 

      معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مهارت‌های زندگی در جامعه گفت: توجه به حضور مشاور در مقطع دوم متوسطه بسیار مهم است و باید به دانش آموزان مهارت‌های زندگی در قالب دروس دوران متوسطه آموزش داده شود.

      معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در بازدید از مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی دانش آموزی توحید اظهار کرد: توجه به حضور مشاور در مقطع دوم متوسطه بسیار مهم است و متأسفانه دانش آموزان در دوران مدرسه مهارت‌های زندگی را نمی‌آموزند، برهمین اساس باید تغییری در ساختار محتوایی آموزش و پرورش ایجاد و هفته‌ ای ۲ ساعت به دانش آموزان مهارت‌های زندگی آموزش داده شود. وی افزود: در دوره‌های گذشته با توجه به مذاکراتی با مسئولان آموزش و پرورش صورت گرفت،‌ مقرر شد که روزهای پنجشبه در مدارس به موضوع آموزش مهارت‌های زندگی پرداخته و در این حوزه کارهای تخصصی انجام شود.

     ابتکار افزود: مهارت هایی زندگی از جمله مهارت‌های گفت و گو، حفظ محیط زیست، مهارت‌هایی برای تشخیص خطرات، مهارت «نه گفتن» باید به دانش آموزان آموزش داده شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به افزایش هم افزایی میان سازمان‌ها و نهادها برای رفع مشکلات جامعه اظهار کرد: کشوری که اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار داده باید خانواده‌ای سالم داشته باشد.

      وی با اشاره به اینکه بنیان‌های خانواده از مدرسه شکل می‌گیرد، افزود: زمانی که خانواده سالم باشد، آسیب‌های جامعه کمتر خواهد شد و جامعه‌ ای با تعالی فرهنگی اجتماعی، خانواده‌هایی سالم خواهد داشت، بنابراین باید به آموزش مهارت‌های زندگی توجه شود. ابتکار با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مهارت‌های زندگی یادآور شد که ارتقای توانمندی نیروی انسانی و ارتقای دانش و مهارت دانش آموزان باید با همکاری نهادهای مختلف مورد توجه قرار گیرد در همین راستا معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای همکاری و توسعه فعالیت‌ها با آموزش و پرورش آمادگی کامل دارد، زیرا به دانش آموزان باید مهارت‌های زندگی آموزش داده شود.‌