تاریخ انتشار :

شیوع بیشتر مصرف مواد مخدر در زنان جوان

        

        فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده گفت که تعداد مراکز سر پناه شبانه ویژه زنان معتاد نیز به ۲۲ مرکز رسیده است. این در حالیست که ۱۷ تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد نیز توسط بهزیستی در کشور فعالیت می ‌کنند. مرکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد، ویژه زنان نیز در کشور تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌ کنند؛ این در حالیست که سه مرکز به صورت پایلوت جهت درمان کودکان معتاد نیز راه‌ اندازی شده ‌اند و به زودی مرکز مادر و کودک برای مادران معتادی که دارای کودکان خردسال هستند نیز افتتاح خواهد شد. در حال حاضر، تعداد خانه‌ های امن به ۲۲ مرکز رسیده این در حالیست که ۲۶ مرکز بازپروری ویژه زنان آسیب ‌دیده اجتماعی نیز در کشور فعالیت می ‌کنند و ۳۱ مرکز خانه سلامت نیز ویژه دختران در معرض آسیب تحت نظارت بهزیستی در حال فعالیت هستند. شیوع مصرف مواد مخدر توسط زنان در گروه سنی جوان به شیوع مصرف مردان نزدیک‌تر شده که این نشان ‌دهنده شیوع بیشتر مصرف در زنان جوان است.