تاریخ انتشار :

توانمند سازی زنان چه نقشی در رفع سوء تغذیه دارد

    مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

 

      به دلیل روز جهانی زن، در میان موارد متعدد، ارتباط بین توانمند سازی زنان و بهبود تغذیه آنان بررسی شد. از نقطه نظر  تغذیه ، زنان گروه هدف بودند. نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان دهنده بازماندن زنان و دختران نوجوان از رشد و وضعیت بهداشتی و سلامت مطلوب بود، عدم امنیت غذایی و فقدان تغذیه مناسب همچنان برای آنان مطرح است. ۴۰ درصد از نیروی کار در جهان را زنان تشکیل می دهند و از همه مهمتر نقش مادر است که آنان در تولد و پرورش نسل بعد ایفاء می کنند. در آفریقا کشاورزان خرده پا در بخش تولید قهوه و کاکائو، بیشتر زنان هستند و به عنوان مثال نیروی کار در صنعت قهوه در اتیوپی ۸۰ درصد زنانه است.

    اگر نقش زنان در جامعه تکامل یابد و خوداشتغالی زنان در یک جامعه افزایش یابد، این امر منجر به ایجاد برابری جنسیتی و امنیت غذایی برای نسل های آینده می شود. از موانع و چالش ها گریزی نیست، ولی می توان بر آنها فائق آمد. اگر وضعیت کلی تغذیه زنان را بررسی کنیم، متوجه می شویم که ۵۰ درصد زنان باردار کم خونی دارند و حداقل ۱۲۰ میلیون زن در کشورهای توسعه نیافته مبتلا به کم وزنی و سوء تغذیه هستند. این زنان اغلب هنگام زایمان با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند و کودکانی کم وزن از آنها متولد می شوند.  

    اگر ما به نقش زنان در تولید مواد غذایی نگاه کنیم، شاهد تبعیض بزرگی هستیم. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) تخمین می زند که اگر زنان کشاورز دسترسی برابر با مردان به امکانات داشته باشند، خروجی کشاورزی در ۳۴ کشور در حال توسعه به طور متوسط ۴ درصد افزایش می یابد. این امر می تواند به کاهش ۱۷ درصد از آمار سوء تغذیه کمک کند و این بدان معنی است که ۱۵۰ میلیون نفر دیگر گرسنه نخواهند ماند.

      عدم دسترسی زنان به آموزش و پرورش نیز تأثیر قابل توجهی در تغذیه دارد. در سال ۲۰۱۱ نظرسنجی توسط Hungama در ارتباط با گرسنگی در هند انجام شد. گزارش حاکی از آن بود که حدود ۲۰ درصد از کودکان هندی سوء تغذیه دارند و پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که سطح سواد مادران در ارتباط با وضعیت تغذیه کودکان، نرخ کودکان کم وزن و دارای سوء تغذیه تعیین کننده است. در میان مادران بی سواد میزان کودکان کم وزن ۴۵ درصد و کودکان کوتاه قد ۶۳ درصد بود. زمانی که سطح سواد مادر به ۱۰ سال آموزش یا بیشتر می رسید، شیوع کم وزنی کودکان ۲۷ درصد و کوتاه قدی ۴۳ درصد کاهش می یافت.

    سرمایه گذاری بر روی توانمند سازی زنان و غلبه بر موانع آن یکی از بهترین شرط ها در امر توسعه جوامع است. شواهد نشان می دهند که زمانی زنان فرصت کسب و کار و درآمد زایی داشته باشند، تمرکز خود را بر روی تغذیه فرزندان و آموزش و پرورش آنان قرار می دهند و به سلامت فرزندان توجه بیشتری می کنند. افزایش سطح سواد و بهبود وضعیت زنان در خانواده منجر به پیشرفت های قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی، تغذیه کودکان، بهداشت و آموزش و پرورش شده است.

    یکی از نمونه های کار برنامه جهانی غذا در راجستان هند است. طی این پروژه، جیره غذایی مکمل برای کودکان ۶ تا ۳۶ ماه و زنان باردار و شیرده درنظر گرفته شد. در اینجا، زنان کم سواد در گروه هایی خودیار آموزش دیدند و در حال حاضر تقریبا ۳۰۰ تن مواد غذایی در سال با کیفیت بالا برای خود تولید می کنند. با این سرمایه گذاری ما امیدواریم که بتوانیم ۳۷۵۰۰ کودک ۶ تا ۳۶ ماه و ۱۷۵۰۰ زن باردار و شیرده را تا پایان این پروژه تغذیه کنیم و باید گفت که علاوه بر بهبود ارزش غذایی جیره های غذایی؛ توانمند سازی اقتصادی و اجتماعی زنان نیز ارمغانی شگرف بود. در حال حاضر، این پروژه در حال گسترش در سایر ایالات هند می باشد.

    مثال دیگر در مقیاس بزرگتر بنگلادش است که برای بهبود تغذیه زنان کارگر و کودکان شاغل در صنعت نساجی انجام شده است. صنعت پوشاک یکی از بزرگترین منابع درآمد بنگلادش است و ۲.۴ میلیون نفر در آن استخدام هستند که ۸۴ درصد آنان زن بوده و در سن باروری از ۱۸ سال تا ۳۵ سال قرار دارند. تقریبا نیمی از این زنان دچار کم خونی هستند و به همراه فرزندان خود از انواع سوء تغذیه رنج می برند. این پروژه با هدف مصرف منظم مواد غذایی مغذی در اینجا اجرا شد که طی آن زنان کارگر و فرزندان زیر پنج سال آنان دسترسی مستقیم به غذاهای غنی شده و/ یا مکمل های ریز مغذی در محل کار خواهند داشت. در این کارخانه ها زنان آموزش می بینند که کودکشان را با شیر مادر تغذیه کنند. همچنین، کارگران آموزش های گسترده ای در مورد تغذیه مناسب نوزاد، روش های تغذیه کودکان، بهداشت جنسی از مربیان بهداشت با تجربه دریافت خواهند کرد. این پروژه در حدود صدهزار کارگر و کودک را تحت پوشش قرار داده است. باید اعتراف کنیم که اگر بر روی زنان سرمایه گذاری نکنیم، سوء تغذیه را پایانی نخواهد بود. این سرمایه گذاری بالاترین بازگشت را در توسعه جوامع به همراه دارد. همانطور که روز زن را جشن می گیریم باید از تمرکز تلاش ها در جهت توانمند سازی زنان مطمئن باشیم.

 

    منبع:

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gain-partner-zone/womens-empowerment-nutrition