به اعتلای کشورمان معتقدیم

دنیای زیبا

    شاعر: نکیسا رجائی خراسانی

من در پارک هستم

شادان و خندان

سرسره و الاکلنگ

هستند در پارک

بچه­ ها بازی می­ کنند

بچه­ ها شادی می­ کنند

پر از خنده است آنجا

چه زیباست دنیا!

 

Email
چاپ