به اعتلای کشورمان معتقدیم

قربانیان تجاوز سکوت نکنند

      دکتر ناصر فکوهی، استاد دانشگاه تهران و عضو انجمن بین‌ المللی جامعه ‌شناسی و ایران‌ شناسی‌؛ می گوید: تجاوز خشونت آمیز، تفاوتی با قتل نفس ندارد. «تجاوز به عنف»، «اسید پاشی» و «کودک آزاری» باید جنایت علیه بشریت اعلام شوند. افکار و عقاید برخی، از سنت های خشن قومی نشأت گرفته است. امروزه، بسیاری از جوانان دیدگاههای روشن تری دارند و قربانیان تجاوز و فشارهای جنسی را مجرم نمی شمارند و آمادگی روحی برای برخورد با این جرائم را دارند. بهترین واکنش خانواده بعد از شنیدن تعرض به دخترشان این است که شکایت کنند و بدانند که با شکایت نکردن، در ظاهر آبرو حفظ می شود؛ اما خانواده اخلاق خود را از دست می دهد. نخستین آموزش آن است که خانواده ها از سنین بسیار پائین گروهی از خطرات را به فرزندان خود گوشزد کنند. جامعه مدنی در قالب نخبگان، باید جنبش هایی برای دفاع از قربانیان تشکیل دهد که بدون هیچ نوع پرده پوشی درباره جنایات جنسی سخن گویند و نشان دهند که این ها جنایت هستند. سنت ها بیشتر از آنکه ملهم و تحت تأثیر ارزش های دینی جامعه باشند، روی ارزش ها تأثیر می گذارند و از ساختارهای جماعتی و قبیله ای پیشین ریشه می گیرند. سنت های ما به شدت زن ستیز بوده و در آن ها شرف و آبرو در گرو برخی باورهای قدیمی و ضد زن هستند.  

Email
چاپ
آخرین اخبار